S Jiřím Vyčítalem o integraci Středočeského kraje a projektování autobusové dopravy

Naposledy aktualizováno: 04. 12. 2023 | Publikováno 29. 11. 2023

„Má práce v ROPIDu je od začátku spojená s tématem integrace. Na projektování už mi ale bohužel nezbývá čas,” říká vedoucí odboru příměstské dopravy Jiří Vyčítal

Zatímco ROPID si letos připomíná 30 let od svého založení, pro odbor příměstské dopravy byl tím historickým milníkem rok 2022. Na začátku loňského roku uplynulo 30 let od vypravení první příměstské linky PID. Zároveň byla dokončena integrace posledních oblastí ve Středočeském kraji. „Dříve jsme si pokládali otázku, co budeme dělat, až bude vše zaintegrováno, dnes je ale jisté, že naše činnost v ROPIDu nekončí,” říká vedoucí odboru Jiří Vyčítal.

Při každých větších změnách v provozu mívají projektanti nejvíce práce, obvykle je to v čase před a v období letních školních prázdnin a poté před celostátní změnou jízdních řádů v prosinci. Návrhy jízdních řádů musí mít připravené minimálně dva měsíce před tím, než mají vstoupit v platnost. Během přípravy nastává proces vyjednávání se zástupci hl. m. Prahy, Středočeského kraje, dotčených obcí a partnerské organizace IDSK. Pokud některý z projektantů na delší čas vypadne, jako se to stalo v letošním červnu, stres se tím pro ostatní ještě násobí.

Projektování dopravy je komplexní proces, kdy na základě obdržených požadavků od obcí či městských částí, analýzy dat z přepravních průzkumů a poznatků z provozu vzniká návrh dopravního opatření v dané oblasti, který je následně opět projednáván s dotčenými subjekty. Každou linku má dnes na starosti jeden projektant, který provádí šetření v terénu, komunikuje s obcemi a zpracovává zadání trvalých i dočasných dopravních opatření a vlastních jízdních řádů pro dopravce. Jeho zastoupení je tedy pochopitelně vždy složité, ” dává nahlédnout pod pokličku projektantské práce Jiří Vyčítal, který začínal v ROPIDu jako projektant v roce 1996.

Odbor příměstské dopravy vznikl v roce 2016 a o rok později zahájila svou činnost organizace IDSK. Tím začala spolupráce obou organizátorů na integraci veřejné dopravy v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. Projektanti odboru příměstské dopravy se zabývají jak opatřeními v autobusové dopravě, tak také rozvojem a objednávkou regionální železniční dopravy na území Prahy. V souhrnu je ROPID garantem 94 příměstských a 97 regionálních autobusových linek a také 29 vlakových linek.

V systému PID je cílem vytvořit jednoduchou, přehlednou a efektivní síť linek, kde páteří systému je kolejová doprava. Autobusová doprava je pak navrhována jako návazná ke kolejové dopravě a tvoří páteř v oblastech a směrech, kde neexistuje kolejová doprava,” vysvětluje Jiří Vyčítal.

V minulém roce proběhla integrace posledních oblastí ve Středočeském kraji a došlo k začlenění veškeré regionální dopravy ve Středočeském kraji do systému PID. „Zbývá dořešit MHD v některých středočeských městech, jako například v Příbrami, Mladé Boleslavi, Kolíně nebo Kladně,” říká šéf odboru příměstské dopravy. Proces integrace regionální dopravy ve Středních Čechách tedy trval přesně 30 let. První příměstské linky 351 a 352 totiž byly uvedeny do provozu ještě před vznikem ROPIDu. „Naší snahou bylo vždy maximálně vyhovět všem požadavkům a připomínkám obcí. Pokud v dané oblasti došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti a vylepšení situace pro cestující, tak můžeme říct, že jsme byli úspěšní,” dodává Jiří Vyčítal.

Práce projektantů příměstské dopravy ale pokračuje dál. „Po proběhlých soutěžích na autobusové dopravce nás aktuálně čeká vlastní realizace a zprovoznění jednotlivých dopravních konceptů v konkrétních oblastech. Dle vysoutěžených jízdních řádů bude provoz většiny příměstských a regionálních linek zahájen od 1. prosince 2024 na období deseti let,” upřesňuje budoucí plány šéf příměstské dopravy ROPIDu. S kolegy z odboru a z organizace IDSK se poté zaměří na železniční dopravu, kde je čeká příprava provozních konceptů a následně soutěž na železniční dopravce, kteří budou v rámci PID jezdit od roku 2029.

Pravidelně na lince Praha-Kladno

Jiřího Vyčítala bavila veřejná doprava už jako kluka. „Myslím, že mě zásadně ovlivnil můj děda, který pracoval na železnici v lokomotivním depu a o dopravě poutavě vyprávěl,” vzpomíná. V ROPIDu působil nejprve 11 let jako projektant linek PID. Od roku 2008 vedl oddělení přípravy provozu a poté oddělení příměstské dopravy v odboru projektování a plánování dopravy. Od roku 2017 je vedoucím samostatného odboru pro příměstskou dopravu. „Má práce v ROPIDu je od začátku spojená s tématem integrace. Jen dnes už bohužel nemám tolik času věnovat se projektování a ubylo i práce v terénu,” podotýká.

Jako obyvatel Kladna zná Jiří Vyčítal příměstskou dopravu velmi dobře i coby její uživatel. Patří k těm více než 20 procentům Středočechů, kteří každý den cestují do Prahy za prací. A jaký způsob dojíždění preferuje? „Ráno jezdím vlakem. Odpoledne už ale volím rychlejší variantu, tedy čekám, zda mi z Veleslavína pojede dřív vlak nebo autobus. Těším se, až bude dokončeno rychlejší železniční spojení a už se nebudu muset rozhodovat,” dodává v narážce na probíhající modernizaci spojení z Prahy do Kladna, která má být podle odhadů Správy železnic a ministerstva dopravy kompletně hotová v roce 2030.