S novými dopravními stavbami dostane Praha konečně i jednotný orientační systém

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 22. 02. 2021

V Praze vyrostou nové dopravní stavby. Cestující budou moci využít metro D, vlakové spojení na Letiště Václava Havla a do Kladna nebo nové trolejbusové a tramvajové tratě. Z Podbaby do Bohnic se rychle a pohodlně dopraví lanovkou. Do města tak přibydou nové přestupní stanice a nové zastávky a tím i nové nároky na orientaci cestujících. Hlavní město proto připravilo modernizaci orientačního systému v pražských ulicích. Cestující přehledně provede od nástupiště v metru, přes vestibuly do stanic vlaků a zastávek autobusů a tramvají. Řidiči lépe najdou volná parkovací místa na parkovištích u MHD. Nebude se měnit jen vzhled, ale zejména kvalita a rozsah poskytovaných informací, které lidé dostanou v modernější a srozumitelnější formě. Schválená realizační studie podrobně definuje, jak bude Jednotný informační systém fungovat. Na konkrétní podobu orientačních prvků bude vypsána graficko-designerská soutěž.

Hlavní město Praha připravuje nové velké infrastrukturní stavby, které budou potřebovat lepší navigaci, nové plány a tedy i systém, který bude přehledný, srozumitelný a dokáže reagovat i na rozvoj dopravních projektů v Praze v dalších desetiletích. Schválená studie ukazuje, na jakých předpokladech bude tento nový systém fungovat. Nastavení stávajícího informačního systému neumožňuje doplnění o novou dopravní stavbu. Město musí přicházet se stále novými prvky, které ale kvůli své zastaralosti nenavazují na ty předchozí.

Myslíme na komfort cestujících. Aby na nových zastávkách snadno a bez potíží našli cíl cesty a všechny potřebné informace. Čím více dopravních možností v MHD nabízíme, tím přehlednější musí být. Základem jsou srozumitelnost, dobrá viditelnost a aktuální informace. Například v momentálně projektovaném moderním dopravním hubu Terminál Smíchov, kde se na jednom místě bude setkávat městská i příměstská železnice, městské i linkové autobusy, metro, tramvaje i P+R parkoviště, bude nutné instalovat propracované orientační prvky, které cestujícím usnadní přestupy mezi všemi těmito druhy dopravy. Stejně tak i nová linka metra D, kde momentálně pracujeme na geologickém průzkumu, způsobí změnu všech dopravních schémat nad dveřmi ve vozech metra a na nástupištích – a to i na již existujících trasách. Praha získá novou linku, nové přestupní uzly, které na těchto ukazatelích nesmí chybět,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

„Nechceme zbytečně utrácet za okamžitou plošnou výměnu všech cedulí, takže po realizaci pilotních projektů bude docházet k jejich výměně jen postupně v rámci rekonstrukcí plánovaných z jiných důvodů. Potrvá to tedy delší dobu, ale někdy se s tím začít musí, jinak by se jen zhoršoval stávající “nesystém”. Naopak Jednotný informační systém do budoucna přesně určí, co je třeba v ulicích i ve veřejné dopravě změnit a sjednotit, jak má cílový stav vypadat a jak do systému zapojit co nejvíce on-line informací, které dnes máme k dispozici. Pracovní skupina zohlednila návrhy veřejnosti i klasické průzkumy mínění obyvatel i návštěvníků Prahy,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Praha také v posledních letech výrazně pokročila v poskytování on-line informací, které mohou cestující zatím využít pouze ve svých chytrých telefonech. Současný informační systém na zastávkách, označnících, vlakových nádražích i v dopravních prostředcích kvůli své zastaralosti neumožňuje tyto informace dostat k cestujícím. A právě online informace budou v novém systému hrát zásadní roli.

„Současná podoba navigačního systému má kořeny v 70. a 80. letech minulého století. Orientační systém po desetiletí nikdo systematicky nerozvíjel a neaplikoval nejnovější poznatky. Praha chystá velké a také krásné veřejné stavby od metra D, přes nové tramvajové tratě až po železnici na letiště. Nedovedu si představit, že by tu byl informační systém minulého století, který by nepracoval s tím, co dnes umí špičkoví designéři a s množstvím on-line informací, které máme k dispozici. To je jako když byste si dali do nového auta místo satelitní navigace kompas,“ řekl Adam Scheinherr.

Projekt Jednotného informačního systému byl zahájen v roce 2017 usnesením bývalé politické reprezentace a následovalo ustanovení Pracovní skupiny. Jejími členy jsou zástupci Institutu plánování a rozvoje, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Technické správy komunikací, Pražské informační služby a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy, kteří se od roku 2017 podíleli na přípravě a výběru dodavatele schválené realizační studie. Zároveň se řada dílčích důležitých prvků už dostala do pilotního provozu:

  • Cestující mají už při vyhledání spojení k dispozici informace o zpoždění spoje v reálném čase a mohou se podívat také na on-line zpoždění všech povrchových spojů Pražské integrované dopravy na speciální mapě https://mapa.pid.cz/
  • V prvních vestibulech metra se testují obrazovky, které cestujícímu ukazují, kolik zbývá času do odjezdu následujících dvou vlakových souprav na nástupišti. Najdete je například ve stanicích Kobylisy, Staroměstská nebo Zličín a v nejbližší době je Dopravní podnik nainstaluje na další místa.
  • Na tramvajové zastávce Palackého náměstí se už testuje chytrý zastávkový označník s aktuálními odjezdy tramvají i chytrý přístřešek s aktuálními informacemi o odjezdech tramvají a jeho design i funkčnost budou právě v návaznosti na nový informační systém dolaďovány.
  • Ve vybraných autobusech se také na LCD obrazovkách testuje zobrazování návazných spojů z následující zastávky, vše samozřejmě on-line.

Nový navigační, informační systém a realizační studie

Realizační studie Jednotného informačního systému hlavního města Prahy, kterou dnes schválili pražští radní, představuje vizi proměny všech důležitých navigačních prvků v Praze, pro jejich sjednocení, lepší srozumitelnost a maximální využití on-line informací přímo v ulicích města. Na Realizační studii hned naváže také graficko-designerská soutěž o konkrétní podobě konkrétních prvků. Nesourodé jednotlivé prvky vyžadují zvýšené náklady a svou vlastní zvláštní péči. Je potřeba je sjednotit a mít mustr, podle kterého se budou postupně sjednocovat při plánované postupné obnově a rekonstrukcích.

Navigační a informační prvky, které můžete potkat v ulicích a ve veřejné dopravě hlavního města, jako by v některých případech historicky zamrzly. Některé ještě v předrevoluční době, některé v 90. letech. Nikdo je nikdy nesjednotil a vznikají stále nové. Mapy a schémata mají různé podoby, stejně jako navigační a informační cedule v ulicích. Nenápadné vstupy do metra jsou pro ty, kteří město neznají, jsou na řadě míst těžko k nalezení. Vlakové zastávky na okrajích města najdou často jen místní a jen minimum prvků navigačního systému, pracuje s dnes už dostupnými on-line informacemi.

Není možné, aby s každou další stavbou vznikaly další nové varianty orientačního systému. Právě nový Jednotný informační systém přesně určí, co je třeba v ulicích i ve veřejné dopravě změnit a sjednotit, jak má cílový stav vypadat a jak do systému zapojit co nejvíce on-line informací, které dnes máme k dispozici. Pracovali na ni odborníci, pracovní skupina však zapracovala i návrhy veřejnosti, výsledky otevřených diskusí v Pražském CAMPu i klasické průzkumy mínění obyvatel i návštěvníků Prahy,“ vysvětluje Adam Scheinherr.

Na orientační a navigační prvky pro chodce jakoby se v Praze v minulosti zapomnělo, případně jsou značené jen náhodně a nesystémově. I to chce nový navigační systém usnadnit, pěší způsob dopravy na jiné místo je na krátké vzdálenosti v Praze tím nejvyužívanějším, a tedy i neprávem opomíjeným. Dnes lidé při cestě pěšky nemají jistotu, že dojdou bez mapy či navigace v mobilu do cíle své cesty. V metru se používají jiné směrovky než na zastávkách tramvaje i v ulicích Prahy. Při cestě pěšky Pražané potkávají různě barevné infotabule, nesourodé piktogramy a v půlce cesty třeba na mostě nebo v parku najednou zjistí, že navigace na váš cíl úplně chybí. Typickým příkladem je oblíbená pěší cesta návštěvníků metropole z historického centra Prahy přes Petřín na pražský hrad. V místech, kde turista opouští MHD a hodlá dál pokračovat pěšky, pak souvislá navigace směrem k petřínské rozhledně nebo na Hrad zcela chybí. Úplně jiné jsou směrovky v ulicích Prahy i v rámci petřínského parku, na mnoha rozcestích a křižovatkách pak navigace zcela chybí.

Graficko-designérská soutěž

Vizualizace, které jsou součástí této zprávy, jsou orientační a slouží pro lepší představu, jakých prvků se budou změny týkat. Neříkají ale nic o tom, jakou budou mít nové navigační prvky podobu. Ta vzejde z graficko-designérské soutěže, která vtiskne všem navigačním a informační tabulím novou moderní a jednotnou podobu a pomůže vytvořit nové prvky v ulicích města. Soutěž vyhlásí organizace ROPID. „Počítáme s tím, že soutěž vypíšeme už na jaře. Bude veřejná, mezinárodní a budeme v ní hledat tým designérů z mnoha oborů, který bude schopen s Prahou dlouhodobě spolupracovat na vytvoření nové podoby celého informačně-navigačního systému,“ upřesňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. Právě pod hlavičkou organizace ROPID vznikala i zmíněná realizační studie.

Předpokládané náklady na soutěž ve výši maximálně 5,4 milionu Kč jsou jen mikroskopickým zlomkem ceny v porovnání s náklady na velké stavby, jako je například metro D, které město připravuje. I proto má smysl připravit nový a moderní navigační systém pro celou Prahu už teď, aby bylo pro chystané významné stavby vše dopředu důkladně nachystáno.

Podstatnou součástí celého projektu je také předpokládaná finanční úspora pro město. O jednotlivé části informačního a navigačního systému se dnes starají různé organizace. Je proto potřeba udělat pořádek v tom, kdo se stará o kterou část systému, jaké má povinnosti, odpovědnost i s jakými rozpočty přesně pracuje. Sjednocení pod jeden systém pak přinese i finanční úspory.

Orientace v přestupních uzlech

Jednou ze slabin současného navigačního systému je značení složitých přestupních uzlů v uliční úrovni. Pokud cestující opustí stanici metra, tak v uliční úrovni chybí návazné značení pro pěší cíle v okolí, ale také např. na železniční dopravu. „Důležité je, aby naši zákazníci zejména ve větších přestupních uzlech našli tu nejrychlejší cestu na navazující spoj. Pomůže jim k tomu jednotný systém číselných a písmenných kódů, kterými by byl označen nejen každý výstup z metra a jeho vestibulu, ale i každá zastávka povrchové dopravy. Díky tomu i cestující neznalý daného prostředí rychle a lehce, bez zbytečného bloudění najde ten správný výstup z metra a následně správnou zastávku. K tomu jim pomohou i nové mapy okolí a schémata přestupních uzlů, říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), a doplňuje: „Rekordmanem v počtu exitů je stanice metra Můstek, která jich má celkem 17, třeba Karlovo náměstí „jen“ 9, a po otevření výtahu v květnu přibyde 10. Předloni jsme si v pilotním provozu ověřili, že číslování exitů cestujícím při přestupu z metra na povrchovou dopravu skutečně pomáhá. Proto jsme v rámci pravidelné obnovy navigačního systému čísla výstupů doplnili do navigací už ve 26 stanicích metra. Uvádějí je všechny relevantní on-line vyhledávače spojení. S tímto systémem číslování počítá i připravovaný Jednotný informační systém.“

Velký rozvoj čeká také aplikaci PID Lítačka. Ta je dnes hlavním on-line nástrojem pro cestování veřejnou dopravou v Praze i v regionu. Lidé v ní najdou spojení, získají informace o výlukách nebo si koupí on-line své jízdenky. Do budoucna by měla sloužit jako chytrá navigace včetně přehledné orientace ve složitých přestupních uzlech i jako osobní průvodce na každodenních cestách díky personalizovaným notifikacím o aktuálních změnách nebo mimořádnostech.

Silnější role železnice

Železnice bude hrát čím dál větší roli i při cestách po Praze, hlavně tam, kde není metro. Bude důležité, aby lidé snadno našli cestu na nejbližší vlakovou zastávku. Ze zastávek jako jsou například Podbaba, Eden nebo budoucí Zahradní Město je a bude cesta do centra tím nejrychlejším způsobem vůbec. Navíc Praha počítá se zavedením dalších ryze městských vlakových linek (například v oblasti Zahradního Města a Malešic), blíží se také stavba železnice na pražské letiště, která výrazně zlepší spojení do centra města i v rámci samotné Prahy 6. Proto je nezbytné věnovat v informačním a navigačním systému městské železnici stejnou pozornost jako metru.

Pilotní projekty

Současně s přípravou graficko-designérské soutěže poběží také testování nově navrhovaných prvků v rámci pilotních projektů. Vytipováno bylo 5 přestupních uzlů (Florenc, Palmovka, Budějovická, Háje a Nádraží Holešovice), kde si otestujeme nové informační a navigační prvky včetně jejich podoby. Cestující zde najdou digitální panely s on-line informacemi o dopravě, nové mapy okolí, komplexní navigaci v rámci přestupního uzlu či směrovky na okolní cíle. Pilotována bude také pěší trasa z Pařížské ulice na holešovické výstaviště nebo ucelené trasy tramvajových linek do Modřan a do Holyně. Teprve na základě vyhodnocení pilotních projektů bude rozhodnuto o realizaci jednotlivých 53 navrhovaných opatření v Realizační studii i o celkových nákladech, které nový systém vyvolá.