Přenosné předplatné jízdné

Standardně je potřeba při pořizování předplatného jízdného poskytnout své osobní údaje a fotografii. Předplatné je pak vázané na konkrétní osobu, která je jako jediná smí využívat. Pokud chcete předplacenou jízdenku sdílet ve více lidech, nebo nemůžete/nechcete poskytnout osobní informace, pak můžete využít tzv. přenosné předplatné jízdné. Přenosné předplatné jízdné se poskytuje pouze na území Prahy, ve vnějších pásmech není dostupné.

Přenosné předplatné je dražší, než předplatné klasické, není ale vázané na konkrétní osobu. To znamená, že je může střídavě využívat více osob. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující.

Přehled přenosných předplatních jízdenek na území Prahy

Kupony Cena
Měsíční (30denní) 670 Kč
Čtvrtletní (90denní) 1 880 Kč
Roční 6 100 Kč

Jak získat přenosnou předplatní jízdenku

Přenosné jízdné lze získat buď elektronicky k anonymní čipové kartě, nebo v papírové formě.

1. Elektronické jízdné

Elektronické přenosné jízdné získáte stejným způsobem jako nepřenosnou variantu. Rozdíl je pouze v tom, že při pořizování anonymní karty nemusíte dodávat fotografii, ani jiné osobní údaje.

2. Papírové kupóny

Papírový kupón můžete na počkání zakoupit na prodejních místech Dopravního podniku ve stanicích metra.