Přenosné předplatné jízdné

Praha Region

Stav k 1.4.2023

Standardně je potřeba při pořizování předplatného jízdného poskytnout své osobní údaje a fotografii. Předplatné je pak vázané na konkrétní osobu, která je jako jediná smí využívat. Pokud chcete předplacenou jízdenku sdílet ve více lidech, nebo nemůžete/nechcete poskytnout osobní informace, pak můžete využít tzv. přenosné předplatní jízdné. Přenosné předplatní jízdné se na území Prahy poskytuje jako anonymní.

Přenosné předplatní jízdné je dražší než předplatné klasické, není ale vázané na konkrétní osobu. To znamená, že je může střídavě využívat více osob. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující.

Přehled přenosných předplatních jízdenek pro Prahu

Kupony Cena
Měsíční (30denní) 1 000 Kč
Čtvrtletní (90denní) 2 700 Kč
Roční (365denní) 7 800 Kč

Jak získat přenosnou předplatní jízdenku

Přenosné jízdné lze získat buď elektronicky, nebo v papírové formě.

1. Elektronické jízdné

Elektronické přenosné jízdné získáte stejným způsobem jako nepřenosnou variantu. Rozdíl je pouze v tom, že při pořizování anonymní karty nemusíte dodávat fotografii, ani jiné osobní údaje.

2. Papírové kupóny

Papírový kupón můžete na počkání zakoupit na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy ve stanicích metra.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.