Testování map okolí v metru a na zastávkách povrchové MHD

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 12. 11. 2021

V rámci připravovaného jednotného informačního a navigačního systému chystáme ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy nové druhy map a schémat Prahy. Dalším z pilotních projektů jsou i různé způsoby zobrazování map okolí v metru a na zastávkách povrchové hromadné dopravy. Aktuálně spouštíme on-line anketu pro získání zpětné vazby od cestujících na mapy okolí. Výsledky ankety poslouží pro finální variantu podoby jednotlivých map, která vzejde z právě probíhající mezinárodní graficko-designérské soutěže. Kromě této on-line ankety realizujeme také kvalitativní průzkum formou Focus groups a připravujeme i uživatelský dotazníkový průzkum v konkrétních lokalitách. Cílem těchto průzkumů je získat zpětnou vazbu na jednotlivá pilotovaná opatření v rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

V metru na Florenci a na Palmovce najdou cestující vedle sebe dva různé způsoby zobrazení map okolí stanice metra. Na tramvajových zastávkách na Florenci a Palmovce testujeme u map okolí různé způsoby natočení mapy, zobrazení docházkových vzdáleností i barevnosti mapy. Natočení mapy buďto v klasické orientaci na sever nebo podle skutečného pohledu diváka. Způsob zobrazení pětiminutové docházkové vzdálenosti je řešen buďto obecnou kružnicí, nebo křivkou znázorňující skutečnou vzdálenost podle uliční sítě.

Testovací mapy okolí jsou umístěny na těchto místech:

 • Metro:
  • Florenc C – výstup směr Autobusové nádraží Florenc
  • Palmovka – výstup směr Libeňský most
 • Tramvajové zastávky:
  • Florenc – zastávkový přístřešek ve směru Bílá labuť (nástupiště A), označníky v obou směrech (nástupiště A a B)
  • Palmovka – zastávkový přístřešek i označník ve směru Invalidovna, resp. Krejcárek (nástupiště A)
  • Palackého náměstí – nový zastávkový označník ve směru Karlovo náměstí (nástupiště E)

Tímto nabízíme široké veřejnosti možnost podělit se s námi o názor, který typ mapy je vhodnější, případně co by rádi viděli v metru, na zastávkách povrchové MHD a jaká další zlepšení by si představovali. V rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy (JIS) aktuálně probíhá graficko-designérskou soutěž na novou podobu všech informačních a navigačních prvků včetně map a rádi bychom tyto mapy okolí postupně nainstalovali na jednotlivé stanice a zastávky pro lepší orientaci jak v samotných přestupních uzlech, tak i v rámci pěší docházky do okolí stanic a zastávek.

Anketní formulář, který zabere uživateli jen pár minut, najdete tady:  https://forms.gle/EgNB3E9soXsFxnD49

Více o projektu JIS: https://pid.cz/jis/