Vyhodnocení integrace Voticka od 10. 4. 2021

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 08. 04. 2021

Integrace oblasti Voticka do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje byla spuštěna 22. 8. 2020. Od tohoto data obdržel organizátor dopravy mnoho připomínek, stížností a referencí (jak kladných, tak záporných) od cestujících, dopravců i od zástupců dotčených měst a obcí. Kromě došlých podnětů, na které je brán maximální zřetel, bylo přistoupeno ke zvážení provozních zkušeností od jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byl také proveden přepravní průzkum za účelem zjištění obsazenosti spojů. Výše zmiňované zdroje ukázaly, že existují požadavky na zavedení nových spojů či jsou oproti tomu některé spoje vytížené pouze minimálně.

Od 10. 4. 2021 tedy dojde k následujícím úpravám. Kvůli požadavku Jihočeského kraje na číslování mezikrajských linek budou přečíslovány linky 500, 552 a 567 na 401, 452 a 459. Páteřní linka 500 (nově pod číslem 401) bude nově zajíždět do města Bystřice. Dvě nové linky 558 a 569 nahradí část stávajících linek 553, 554 a 567 (nově pod číslem 459), kterým bude sjednocena trasa pro větší přehlednost.

Nové autobusové linky

558    Olbramovice, žel. st. – Olbramovice, Tomice II – Bystřice, Ouběnice – Bystřice, žel. st. – Bystřice, Mokrá Lhota – Bystřice, Líšno – Bystřice, nám. (nahrazuje část změněných linek 553 a 554).

569    Miličín – Ješetice – Červený Újezd – Střezimíř, nám. – Mezno (nahrazuje zkrácenou linku 567).

Změny stávajících linek

500    (nově pod číslem 401): Linka nově zajíždí do centra města Bystřice.

550    Nová zastávka Louňovice pod Blaníkem, u mostu.

552    (nově pod číslem 452): Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Drachkova do Bystřice. Nová zastávka Olbramovice, parcely.

553    Polookružní spoje do Mokré Lhoty, Vokova a Líšna převedeny na novou linku 558, část spojů zajíždí do obnovené zastávky Bystřice, rozc. Mokrá Lhota. Varianta linky přes Tožice, Tomice II a Ouběnice nahrazena linkami 401 a 558 (všechny spoje jsou nově vedeny přes Opřetice a Jinošice).

554    Linka je nově vedena všemi spoji přes Jinošice, Ouběnice, Kaliště a Budenín. Zrušena varianta trasy přes Tomice II do Olbramovic (tyto spoje převedeny na novou linku 558). Část spojů zkrácena o úsek Bystřice – Benešov (nahrazeno linkou 401).

567    (nově pod číslem 459 v trase Miličín – Mladá Vožice): Linka je zkrácena o úsek Miličín – Mezno, kde je nahrazena novou linkou 569.

Detaily ke změnám na Voticku zde: https://pid.cz/vyhodnoceni-integrace-verejne-dopravy-voticka/