Změny autobusových linek do zoo od 28. 9. 2022

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 09. 2022

V souvislosti s otevřením nového pavilonu goril v pražské zoologické zahradě dochází od 28. září 2022 k úpravě autobusových linek v oblasti Troji. Stávající zastávka Zoologická zahrada mění název na Zoo Praha-Troja. Pro přístup k novému pavilonu goril na severní straně areálu bude možné využít autobusovou zastávku Zoo Praha-Sklenářka (bývalá zastávka Sklenářka).

 

 

Páteřní autobusová linka 112 pojede nově pouze v trase Nádraží Holešovice – Zoo Praha-Troja a vybrané spoje již nebudou zajíždět do Podhoří. Zároveň budou na lince 112 nasazeny výhradně kapacitní kloubové autobusy.

Jako náhrada spojení do Podhoří bude zavedena nová autobusová linka 234 v trase Nádraží Holešovice – Parkoviště Trojský most – Zoo Praha-Troja – Zoo Praha-Sklenářka – Podhoří. Tato linka nabídne přímé spojení se severním vstupem do zoo a také nahradí stávající kyvadlovou linku ze záchytného parkoviště u Trojského mostu. Z důvodu obtížné průjezdnosti ulice Trojská v úseku mezi obratištěm u zoologické zahrady a botanickou zahradou budou na tuto linku nasazeny pouze autobusy standardní délky, její kapacita je tak omezena. Během provozní doby zoo bude jezdit linka 234 každých 15 minut, v ostatních obdobích bude její interval 30–60 minut. Zastávka Parkoviště Trojský most bude obsluhována ve směru Podhoří pouze do 14:00 a ve směru Nádraží Holešovice až od 12:00. Zároveň bude provoz této linky z parkoviště o víkendech mezi 10:30 a 13:30 posílen vloženými jednosměrnými spoji v trase Parkoviště Trojský most – Zoo Praha-Troja.

Z důvodu nemožnosti potkávání autobusů v Trojské ulici v úseku mezi zoo a botanickou zahradou bude s ohledem na rozšíření provozu autobusů mezi Nádražím Holešovice a Podhořím nutné zrušit zajíždění midibusových  linek 235 a 236 do zastávky Zoo Praha-Troja (původně Zoologická zahrada). Pro dopravu do/ze zoo bude možné využít zastávku Zoo Praha-Sklenářka u severního vstupu.