Nová upozornění
Aktuálně nemáte žádná nepřečtená upozornění
Přečtená upozornění
Aktuálně nemáte žádná přečtená upozornění
Přihlášení

Obnovení hesla

Zadejte email a my vám pošleme odkaz pro obnovu hesla.


Registrace

Zavedení jednotného charakteru zastávek v autobusové síti PID – otázky a odpovědi

V souvislosti s plánovaným sjednocením režimu zastávek BUS se objevilo několik častých dotazů a připomínek. V tomto článku bychom k nim proto rádi nabídli odpovědi.

 

Pro všechny zastávky BUS v systému PID bude platit následující režim, na který jsou už dnes cestující zvyklí u 1 409 zastávek „na znamení“ (to je cca 60 % zastávek BUS v Praze):

👉  Nástup: Stačí viditelně stát na zastávce. Autobus musí zastavit, pokud v prostoru zastávky někdo je, nebo pokud tam již zastavil jiný autobus (za tím prvním autobusem by mohl být cestující čekající na jiný spoj).

👉  Výstup: Před výstupem zmáčknout tlačítko STOP, výstup s kočárkem, nebo tlačítko pro otevření dveří.

Cílem je sjednotit režim obsluhy zastávek autobusů v rámci celého systému PID.  V Praze počet zastávek „na znamení“ přesáhl 60 % počtu všech zastávek, proto označování a počty hlášení ve vozech, které na ně upozorňují, už začaly být spíše obtěžující. Při cestách autobusy musí cestující stále dávat pozor, jaký charakter má jeho zastávka. Termín „na znamení“, stejně jako zastávky „na znamení od-do“ zaniknou“, přičemž všude začnou platit jednotná pravidla pro nástup i výstup.

Systém se díky tomu zpřehlední a bude předvídatelnější, umožní řidičům snižovat zpoždění, pokud nebude poptávka po zastavení, ušetří se pohonné hmoty a sníží hluk, zejména ve večerních a nočních hodinách. V některých případech bude díky zrychlení dopravy možné ušetřit též vozy a řidiče, respektive při nasazení stejného počtu lidských a technických zdrojů dosáhnout na linkách večer a o víkendech kratších intervalů. Kdyby oněch 60 % zastávek „na znamení“ nyní v Praze neexistovalo, mnoho autobusových linek by o víkendech nejezdilo po 15 či 30 minutách, ale na stejných úsecích by měly intervaly 20 či 40 minut po celý den.

Podobný systém již funguje běžně v evropských metropolích, například Vídni, Berlíně, Paříži, Londýně i dalších, ale i v ČR, například v Ústeckém a Libereckém kraji nebo v Jihlavě.

 

1) Nebudou se dodržovat jízdní řády. Když projede autobus více zastávek, tak přijede třeba o pět minut dříve a všem ujede.

Povinností řidičů je a bude hlídat si jízdní řád tak, aby neodjížděli ze zastávek dříve, než mají zadáno. Režim jednotného charakteru zastávek, stejně jako dnes zastávky „na znamení“, nezakazují řidiči zastavit v zastávce, i když v ní nikdo nechce vystupovat ani nastupovat a vyčkat do času odjezdu dle jízdního řádu. V případě různých mimořádností na trase, kolon a tedy zpožděného autobusu může naopak toto opatření pomoci k dohnání zpoždění a ke zlepšení dodržování jízdního řádu.

2) Pokud budou autobusy čekat v zastávkách na jízdní řád, nemá to žádný přínos.

Každodenní průjezdy spojů jsou v dispečerských systémech evidovány na základě GPS sledování. Pokud ukáží, že autobus v některých místech pravidelně zbytečně vyčkává, do jízdního řádu lze zasáhnout a dobu jízdy konkrétní linky zkrátit tak, aby již nebylo nutné vyčkávat.

Již dnes jsou v případě sledu více zastávek „na znamení“ za sebou jízdní doby přizpůsobeny tomu, jakým způsobem se autobus v daném úseku pohybuje nejčastěji, tedy jízdní řád s průjezdem řady zastávek již počítá. Jízdní doba každé autobusové linky je odlišná v pracovní dny, o víkendu, večer i v noci. Přesně podle situace, která je v ulicích v daný moment. Jízdní doby linek se mohou v různých obdobích dne a týdne v závislosti na délce linky lišit až téměř o 10 minut. A to kromě jiného i díky existenci zastávek „na znamení“.

Protože je však dosud ve 30 % zastávek povinnost zastavit vždy, možnosti úprav JŘ v některých lokalitách jsou tímto zatím ještě omezené. Cílem je po zavedení jednotného charakteru zastávek jízdní doby v průběhu celého dne detailně prověřit, ve špičkách pracovních dní hlavně za účelem zajištění vyšší plynulosti dopravy a snížení případných zpoždění, večer a o víkendech se zaměřením též na místa, kde by autobusy musely vyčkávat a kde by se jízdní doby daly zkrátit. Veřejná doprava by tak v těchto obdobích mohla ještě lépe konkurovat dopravě individuální.

3) Pokud se zkrátí jízdní doby a autobus bude muset zrovna zastavit v každé zastávce, začnou autobusy jezdit pozdě.

Úpravy jízdních řádů se dělají na základě GPS sledování autobusů v počtu stovek až tisíců spojů, které projedou v daný čas určitým úsekem. V rámci statistických dat tak velkého vzorku spojů je pak jízdní doba nastavena tak, aby vyhovovala maximálnímu počtu spojů a drtivá většina z nich tak jela včas (do +3 minut od údaje uvedeného v jízdním řádu). Pravidelná zpoždění tedy tímto způsobem vznikat nemohou, stejně jako dnes však může jet pozdě nějaký spoj, který třeba přepravuje školní třídu, nebo něco podobného.

4) Ve tmě/dešti/mlze mě řidič neuvidí a zastávku projede.

Většina zastávek v Praze se nachází na osvětlených veřejných komunikacích a i v noci či za jinak zhoršené viditelnosti je tak do prostoru zastávky vidět. Řidiči jsou školeni na to, že pokud si nejsou bezpečně jisti, že se v zastávce nikdo nenachází, musejí přizpůsobit rychlost jízdy a opakovaně kontrolovat přítomnost potenciálních cestujících v zastávce. Pokud má cestující pochybnosti o tom, jestli jej řidič dokáže včas spatřit, je možné využít např. malé baterky, reflexních prvků či světla mobilního telefonu a řidiče upozornit.

Cca 70 % méně významných zastávek, kde osvětlení může chybět, ovšem již „na znamení“ několik let je (i desítek let) a podněty uvedeného typu jsou zcela výjimečné. Jelikož nyní jednotný charakter zastávek dostanou i frekventované zastávky v centru města, kde je dostatečné osvětlení většinou samozřejmostí, výskyt této situace lze očekávat ještě výrazně nižší.

5) Nemůžu autobus doběhnout, když nebude v zastávce stavět.

Nejčastější příčinou nehod s chodci v okolí zastávek, či pádů na chodnících je dobíhání prostředku hromadné dopravy. Základní poučkou v rámci BESIP bývá, že autobus se nedobíhá, na autobus se čeká. Určitě je nepříjemné, když nám autobus ujede, takže bychom se měli určitě vždy snažit být na zastávce včas. Pak vám autobus určitě neujede.

Dnes ani v rámci nového režimu zastávek se navíc nemůže stát, že by autobus projel okolo zastávky před časem odjezdu uvedeném v jízdním řádu. Současně autobus zastaví vždy, pokud ve voze bude poptávka po výstupu. I v takovém případě ale všichni musíme být při dobíhání jakéhokoliv spoje hromadné dopravy opatrní.

6) V neprůhledných přístřešcích mě řidič neuvidí a projede; nemůžu sedět v klidu na lavičce a musím vyhlížet autobus.

Naprostá většina přístřešků na autobusových zastávkách má průhlednou bočnici směrem k přijíždějícím autobusům (a případnou reklamu v bočnici ve směru další jízdy autobusu), takže cestující v přístřešku vidí na přijíždějící autobusy a naopak řidič autobusu vidí do přístřešku, jestli se v něm nacházejí cestující.

Neprůhledné jsou pouze nejstarší pražské přístřešky, které jsou již na hraně své životnosti a budou postupně nahrazovány novými s průhlednými bočnicemi. Řidiči budou speciálně upozorňováni, aby v případě, že nedokážou bezpečně určit, jestli se v zastávce někdo nachází nebo ne, snížili kolem zastávky rychlost jízdy a věnovali jí speciální pozornost.

7) Když je autobus přeplněný, nedostanu se k tlačítku.

Pokud se stane, že je autobus přeplněn cestujícími (například z důvodu nějaké mimořádnosti či většího zpoždění), je pravděpodobné, že na zastávkách bude obecně vystupovat více cestujících a tedy zrovna i na té vaší bude někdo vystupovat a nebude jen na vás tlačítko stisknout. Pokud by se přesto stalo, že by s vámi na zastávce nikdo nevystupoval, je možné požádat někoho, kdo se nachází tlačítku blíže, aby jej pro vás zmáčknul. Na informačních LCD displejích ve vozidle se zobrazuje trasa linky na více zastávek dopředu, abyste případně měli více času se na výstup připravit.

Uvědomujeme si ale, že tato varianta není úplně komfortní, a proto se těmto situacím snažíme maximálně předcházet – jednak standardy kvality PID jsou předepsána pro všechna nově dodávaná vozidla tlačítka v dosahu každé řady sedadel i plošiny pro kočárky a invalidní vozíky, takže by se měly minimalizovat situace, kdy skutečně v dosahu nebude žádné tlačítko. Takových vozidel už je dnes většina a jejich počet bude dále narůstat. Místa pro invalidy v bezbariérových spojích jsou tlačítky vybavena již zcela samozřejmě. Jízdní řády autobusových linek jsou současně plánovány tak, aby při běžném provozu bez mimořádností k tak zásadnímu přetěžování autobusů nedocházelo.

Cca 70 % méně frekventovaných zastávek je „na znamení“ už nyní a u nich tento problém může být významnější, protože zde nastupuje i vystupuje méně lidí. Sjednocení charakteru zastávek se nyní týká těch frekventovanějších, kde v drtivé většině případů vystupuje více cestujících, a tudíž k uvedené situaci většinou nedochází.

8) Proč mají být na znamení i zastávky, kde vždy někdo vystupuje/nastupuje?

Zastávky „na znamení“ jsou stále vnímány jako něco, co se používá tam, kde nikdo nejede. Aktuální změna však nesouvisí s poptávkou, jde prostě o sjednocení pravidel pro celou síť.

Důvody pro to, aby byly všechny zastávky svým charakterem stejné, jsou v zásadě tři. Prvním je jednotnost systému, kdy se snažíme o to, aby chování řidičů i cestujících bylo stejné ve všech zastávkách a nebylo nutné přemýšlet, jestli zrovna ta která konkrétní zastávka „na znamení“ je nebo není. Druhým je fakt, že ve všech zastávkách, a to i v těch velmi vytížených, se najdou spoje, které zde zastavit nutně nemusí – typicky se jedná o spoje v okrajových obdobích dne, brzy ráno a pozdě večer, případně o víkendu, nebo v odvratných směrech proti hlavnímu proudu cestujících, kdy je poptávka nižší.

Nechceme však podle určitých míst stanovovat další kategorie „na znamení“ od-do, aby si museli cestující pamatovat ještě období, od kdy do kdy odlišný režim platí. To vede jen k mnoha sporům a stížnostem.

Třetím důvodem je, že průběžně dostáváme podněty na zavedení či zrušení současných zastávek „na znamení“. U řady domů večer místním obyvatelům zbytečné zastavování autobusů vadí (brždění a rozjezd dělá větší hluk než obyčejný průjezd), jiní by zase rádi měli svou „zastavovací“ jistotu. Jednotný systém zastávek má stanovit jednotná pravidla a odstranit tyto polemiky, které bývá složité rozsoudit.

9) Proč nemůžou být zastávky na znamení jen ve večerních hodinách, kdy jezdí méně lidí? Přes den to jenom otravuje a stejně se nic neušetří.

To jsme také zvažovali, ale cílem bylo vše sjednotit a ubrat poznámek v JŘ, hlášení v zastávkách (které dlouhými texty mate i zahraniční návštěvníky Prahy) a textů na označnících na úkor velikosti čísel linek. Kolem těch časů ráno a večer by pravděpodobně vznikla řada nejasností, kdy už je zastávka „na znamení“ a kdy ještě ne. Na zastávkách, kde se zastavuje pořád a jsou tam lidé, tak obecně sjednocení režimu nevadí. Nechceme, aby si cestující i řidiči museli hlídat čas a přemýšlet, jestli už odbila ta „správná“ hodina a jestli musí stisknout tlačítko či zastavit, nebo ne.

Hranice by navíc byla pro různé lokality různá a tak by vznikla řada různých období, kdy by se režim „na znamení“ hodil. Průběžně bychom pak pravděpodobně řešili stížnosti a žádosti o její posun nějakým směrem.

10) Jakých dopravních prostředků se bude změna týkat? Týkalo by se to i tramvají?

Tramvají se změna netýká, o sjednocení charakteru zastávek se jedná pouze u autobusů a trolejbusů. U tramvají zůstává nadále stávající stav, kdy je naprostá většina zastávek stálých a jen pár méně vytížených je „na znamení“.

11) Když nevím přesně, kam jedu, tak nemám šanci včas vystoupit, nemůžu si odpočítávat zastávky.

Pokud cestujete někam, kde to přesně neznáte, a chcete odpočítávat zastávky, nemusíte nutně počítat jen zastavení v zastávkách. Ve vozidlech se nacházejí informační panely, které zobrazují následující zastávku, ve většině případů dokonce více nácestných zastávek, jejichž přepínání může sloužit úplně stejně jako zastavení v zastávkách. Obdobně se dá počítat akustické hlášení zastávek, které je v naprosté většině autobusů řízeno automaticky podle GPS pozice a je tedy velmi spolehlivé. Už dnes navíc zastávky „na znamení“ existují, je jich dokonce 60% ze všech nácestných zastávek autobusů v Praze (celkem 1 409 sloupků). Odpočítávání tedy není dost dobře možné ani nyní. A zastavovat ve všech zastávkách jen kvůli tomu, aby se daly zastávky odpočítávat, by bylo opravdu zbytečné.

Pokud se ovšem oprostíme od možnosti počítání, lze již dopředu před cestou zjistit název zastávky v jízdním řádu dané linky, případně v mobilní aplikaci, vyhledávači spojení či v jiných zdrojích. Tento název zastávky lze porovnávat s názvem aktuální a příští zastávky, které jsou zobrazovány na informačních panelech a akusticky ve vozech hlášeny.

12) Autobusy už dnes na zastávkách na znamení projíždějí (pro nástup i výstup), bude to ještě horší!

Když autobus zastávku „na znamení“ projede, přestože v ní chce někdo nastupovat nebo vystupovat, jedná se o chybu řidiče. Na základě informací o konkrétním případu je konkrétní řidič na takovou situaci upozorněn, v případě opakování pak případně i postižen finanční sankcí.

V některých cestujících i řidičích bohužel dosud zastávky na znamení, přestože jich je na území Prahy již cca 70 % (a na území Středočeského kraje cca 40 %), vyvolávají dojem, že se jedná o „méněcenné“ zastávky druhé kategorie, a někteří řidiči tak mají občas tendenci tyto zastávky přehlížet. Pokud ale budou mít všechny zastávky jednotný charakter a ve všech bude platit stejný režim, měly by se tyto případy eliminovat. Součástí informační kampaně spojené se sjednocením charakteru bude kromě komunikace s cestujícími i intenzivní školení řidičů, kde budou na tyto možnosti postihů za nezastavování znovu speciálně upozorňováni.

13) Nechci se dotýkat upatlaného špinavého tlačítka pokaždé, když budu chtít vystupovat.

Čistotě vozidel včetně interiéru věnujeme speciální pozornost a nové standardy kvality nastavují limity ještě přísněji než dosud. Nemělo by se tak stát, že se na svých cestách setkáte se silně znečištěným vozidlem. Tlačítka signalizace k řidiči či tlačítka poptávkového otevírání dveří jsou jedněmi z nejčastěji používaných částí vozidel, pravděpodobnost, že na nich bude např. starší prach či špína, je velmi nízká.

Co se týká bakterií a mikrobů, prostory veřejné dopravy jsou podle vědeckých studií plně srovnatelné například s madly nebo bezpečnostními pásy ve vozidlech TAXI.

(Zdroj: https://info.debgroup.com/blog/germs-on-planes-trains-and-automobiles)

Většina autobusů už je navíc vybavena tlačítkem pro samotné otevírání dveří (které slouží současně po stisknutí jako tlačítko STOP). Pokud chcete vystoupit, stejně musíte tlačítko na dveřích již dnes zmáčknout. To nesouvisí se zastávkami na znamení, ale s tím, že se zbytečným neotevíráním všech dveří vždy šetří náklady na údržbu dveřních součástek a současně se třeba  v zimě zbytečně do vozidla nepouští chlad.

14) Je to komplikace pro staré lidi a matky s dětmi a každého, kdo nestojí v blízkosti  tlačítka.

Režim zastávek na znamení již dnes funguje na cca 70 % nácestných zastávek rozmístěných po celém území Prahy a na cca 40 % zastávek ve Středočeském kraji. Pro nástup v takové zastávce není třeba mávat, stačí se jen viditelně nacházet v prostoru zastávky. Oproti stálé zastávce tak při běžném nastupování není žádná změna.

Pro výstup je nutné dostatečně včas před zastávkou stisknout tlačítko. Jako signalizaci k řidiči lze přitom použít tlačítka STOP, tlačítka poptávkového otevírání dveří či tlačítka oznamující výstup s kočárkem. Tlačítka se nacházejí zpravidla na svislých zádržných tyčích, v bočnicích vozidel v okolí míst vyhrazených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v okolí plošin pro kočárky či přímo na dveřích.

Při výstupu s kočárkem je navíc již dnes dle smluvních přepravních podmínek cestující povinen dát před zastavení v zastávce znamení řidiči stisknutím tlačítka výstupu s kočárkem nebo dvojitým stisknutím tlačítka STOP, zejména cestující s kočárky tak již mají vlastně všechny zastávky na znamení mnoho let. Pro takové cestující je zásadně důležité, aby o sobě dali řidiči vědět.

Ve většině stávajících vozidel na městských linkách a ve všech nově dodávaných vozidlech jsou tlačítka STOP již velmi dobře dostupná a z většiny sedadel jsou tlačítka dostupná bez nutnosti vstávat, neměly by tak představovat bariéru v cestování ani pro seniory, matky s dětmi či například cestující s těžkými zavazadly.

V příměstských autobusech, kde je v některých případech dosud vybavenost tlačítky nižší, funguje režim zastávek na znamení již nyní ve velké míře, pravidelně se na stejných spojích vyskytují ta samá vozidla a cestující jsou již na mačkání tlačítek zvyklí, někteří dokonce mačkají tlačítka i před výstupem ve stálých zastávkách. Pro cestující těchto linek tedy nebude úprava znamenat zásadní změnu chování oproti stávajícímu stavu. I zde se ale vozový park rychle modernizuje a velká část autobusů má tlačítka dostupná, aniž byste museli vstávat.

15) Co když tlačítko nebude fungovat? A když autobus není vybaven světelnou signalizací STOP nebo přes několikáté zmáčknutí nesvítí?

Po stisknutí tlačítka signalizace k řidiči se jako potvrzení, že požadavek na výstup byl zaregistrován, rozsvítí nade dveřmi signalizace STOP. Pokud se tedy po stisknutí tlačítka STOP příslušná signalizace nerozsvítí, pravděpodobně nebylo tlačítko stisknuto dostatečně nebo nefunguje. V takovém případě doporučujeme využít jiné tlačítko STOP, které by v naprosté většině autobusů mělo být v nejbližším okolí dostupné. O nefunkčnosti tlačítka STOP v takovém případě prosím informujte řidiče, který zajistí jeho dočasné přelepení, aby nemátlo ostatní cestující, a neprodlenou opravu.

Nemělo by se stát, že by autobus, kde nefunguje větší počet tlačítek STOP, vůbec vyjel na linku. Pokud by se taková porucha stala během jízdy autobusu na lince, tak v takovém případě bude mít řidič povinnost zastavovat ve všech zastávkách.

16) Je ovšem potřeba řidičům vysvětlit, že musí v zastávce zastavit, pokud v ní již stojí jiný autobus, byť jede ve stejné trase až do konečné.

Řidiči jsou školení na to, aby v takovém případě zastavovali. Je to jejich povinnost a základní princip „zastavování“ i v současných zastávkách „na znamení“. Pokud se tak někdy nestane, je to pochybení, které by se ale stávat nemělo. Součástí celkové úpravy bude kromě komunikace k cestujícím i komunikace s řidiči.

17) Je potřeba, aby to akustické hlášení sedělo se skutečným stavem. Často se stává, že hlášení zcela nesedí.

V souvislosti s dodávkami nových vozidel a přechodem na nový odbavovací systém je akustické hlášení zastávek řízeno automaticky podle GPS, takže by mělo být velmi spolehlivé. Pouze u nejstarších vozidel má hlášení zastávek na starosti řidič.

18) Jak se změna dotkne nevidomých a slabozrakých? Pro ně je to určitě stres navíc.

Nevidomí mají v Praze vysílače VPN, které nejsou ve světě obvyklé. Na zastávce se pro ně nic nemění, řidič tam zastavit musí, když tam nevidomý stojí. Dále má možnost si nevidomý vyvolat hlasové sdělení o směru a číslu linky a současně vyslat signál o svém nástupu. Následně i o výstupu, takže všichni nevidomí vlastně všude „na znamení“ jezdí už dlouho.

19) Chtěl bych se pouze zeptat, jak bude vše řešeno? Opravdu tedy zmizí hlášení z autobusů? Značení z jízdních řádů a zastávek?

Konkrétní řešení se ještě připravuje, značení z jízdních řádů, zastávek a hlášení z autobusů ovšem v první fázi určitě nezmizí, bude naopak využito v rámci informační kampaně spojené se sjednocením charakteru. Předpokládáme ale, že po určité přechodové době, kdy si budou cestující na nový režim zvykat, bude postupně možné tato značení v jízdních řádech a na zastávkách a hlášení z autobusů vypouštět a následně vypustit úplně.

20) A zastávky, kde je například garantovaný přestup, budou i tak v režimu na znamení?

Ano, všechny zastávky budou mít jednotný charakter. Ale tento fakt samozřejmě nezakazuje řidiči v zastávce zastavit a na přestup vyčkat.

21) Budou na znamení i konečné zastávky? Co když mě pak řidič odveze do garáže?

Ano, všechny zastávky budou mít jednotný charakter. Řidiči samozřejmě vždy na konečné zastávce vůz kontrolují, takže pokud si někdo nestiskne před výstupem tlačítko, i kdyby si ho řidič nevšimnul, pravděpodobně dojede nejdále na plochu pro odstavování autobusů, kde si bude moci vystoupit. Před vjezdem do konečné zastávky v téměř prázdném autobuse řidič ale velmi dobře vidí, zda je vůz skutečně prázdný, takže by taková situace neměla nastat. Stejně tak řidiči vůz kontrolují i před zátahem do garáže, takže ani tam by žádný cestující neměl dojet.

Na lince PID 413 budou počátkem týdne do provozu nasazeny čtyři nové moderní autobusy IVECO Crossway LE 14,5m

„Při zahájení provozu autobusové linky 413 jsme slíbili, že nejpozději do konce tohoto roku budou nasazeny moderní kapacitní autobusy, které byly dopravcem představeny na slavnostním zahájení v Litoměřicích. Nasazením těchto čtyř nových moderních autobusů dochází samozřejmě k výraznému zkomfortnění přepravy pro cestující využívající tuto linku,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

Čtyři nové vysokokapacitní třínápravové autobusy IVECO Crossway LE 14,5m s emisní normou Euro 6 budou v rámci systému PID zajišťovat linku 413 z Prahy do Litoměřic. Autobus s délkou 14,5 metru přepraví celkem 111 cestujících. Vnitřní prostor vozidla je přizpůsoben pro přepravu minimálně dvou dětských kočárků nebo invalidních vozíků. Tato vozidla splňují Standardy PID včetně barevného provedení. Samozřejmostí je plná klimatizace vozidla a kompletní odbavovací a informační systém. Kromě platby v hotovosti zde mohou cestující platit za jízdné i bezkontaktní platební kartou nebo prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka. Souběžně s Tarifem PID v úseku Nová Ves – Litoměřice platí také plný sortiment Tarifu DÚK.

Linka 413 mezi Prahou a Litoměřicemi byla zavedena 2. září 2023. Jezdí každý den, v ranní špičce cca po půl hodině, odpoledne každou hodinu a v ostatních obdobích všedního dne a o víkendech v intervalu 120 minut. Cesta z Litoměřic ke stanici metra Letňany trvá cca 65 minut. A kolik stojí jízdné? Litoměřice jsou v tarifním pásmu 9, Letňany v pásmu 0. Jedna cesta s předplatním kuponem pro Prahu stojí 90 Kč. Bez kuponu se cestující do centra Prahy dostane za 130 Kč. Pravidelní cestující ale ušetří ještě víc díky výhodným předplatním kuponům pro vnější tarifní pásma PID na měsíc, čtvrtletí či rok.

Výměna pražců na lince C pražského metra

O prodlouženém víkendu od 17. do 19. listopadu proběhla letos poslední výměna dřevěných pražců na nejstarším úseku linky C pražského metra mezi Florencí a Kačerovem. Pojďte si s námi po čase zase podrobněji projít pár čísel, která s projektem výměny pražců souvisí.

Jak staré jsou pražce, které se vyměňují?

Pražce, určené k výměně, leží zabetonované v tunelech metra letos už přesně 50 let. Přestože se metro otevíralo až téměř v polovině roku 1974, konstrukce trati byla dokončována z velké části již o rok dříve.

Proč je nutné dřevěné pražce nahradit betonovými?

Dřevěné pražce byly v minulosti vhodné pro železniční svršky, a tak se použily i v metru. Ostatně v moskevském metru, které bylo pro to pražské vzorem, se používaly od 30. let 20. století. V tunelech metra jsou však charakteristické podmínky, které dřevu v dlouhodobém pohledu nesvědčí. V místech skoupých na podzemní vodu pražce časem vysychají a smršťují se, což vede k tomu, že ve svém betonovém loži vibrují a průjezd metra tak mohou potupně stále více zaznamenat i lidé v objektech na povrchu. Naopak ve vlhkém prostředí může dřevo napadnout hniloba, což zase sníží pevnost uchycení šroubů, které drží kolejnice. Ani jeden z těchto scénářů není možné v metru s ohledem na bezpečnost provozu a zejména cestujících připustit, a proto je nutné postupně všechny dřevěné pražce vyměnit za betonové.

Kolik pražců je vlastně potřeba vyměnit a kolik už jich bylo vyměněno?

Mezi Florencí a Kačerovem bylo v roce 1973 položeno 19 397 dřevěných pražců. Jejich systematická výměna začala po roce 2012, kdy přišly nejprve na řadu všechny výhybky na linkách metra. Následně od roku 2015 probíhají výměny pražců v úsecích mezi výhybkami. Protože jsou pražce zabetonované a neleží volně ve štěrku jako na běžné železnici, je jejich výměna nesmírně náročná. To znamená, že se za posledních osm let podařilo vyměnit teprve 10 872 dřevěných pražců a dalších 8 525 kusů na výměnu stále čeká. To je stále velké číslo, jsme bohužel tak aktuálně jen lehce za polovinou celého projektu.

 

Proč se pražce vyměňují pořád o svátcích a jak dlouho to ještě potrvá?

Jelikož výměnu většího počtu pražců nelze realizovat za běžný víkend (betonové a pryžové hmoty obepínající nové pražce by dostatečně nezatvrdly), výměny pražců mohou probíhat jen při prodloužených víkendech. Na jaře tedy vždy jde o 4 dny o Velikonocích, některé roky lze využít víkendy okolo 1. či 8. května, pokud jde o pátky či pondělky, v červenci se pražce mohou měnit v návaznosti na svátky 5. a 6. (zde je výjimečně přípustné i využití několika pracovních dnů) a na podzim se vybírá prodloužený víkend vzniklý okolo svátků 28. 9., 28. 10. a 17. 11. Přestože je to nepříjemné, že tyto sváteční dny vždy nastávají komplikace na lince C, alternativu to nemá. A jelikož se při těchto výlukách během jednoho roku vymění v průměru 1 500 dřevěných pražců, je dávno zřejmé, že nás tyto práce na lince C čekají dlouhodobě, přinejmenším do roku 2030. Ne všechny vhodné termíny totiž půjde z jiných objektivních důvodů využít (koncerty, sportovní a politické události apod.).

Není možné i na “céčku” pražce měnit v noci?

Možné to je, ale na lince C je to mnohem komplikovanější než třeba na “áčku”, takže na “céčku” se takový postup neaplikuje. Linka C má totiž v tomto směru nevýhodu v zabezpečovacím zařízení Matra, jehož součástí jsou kontinuální pásy položené a upevněné právě na pražcích mezi kolejnicemi. Noční přerušení provozu, které trvá od jízdy posledních služebních vlaků do hlášení připravenosti na další provozní den jen cca 2,5 hodiny, nestačí na demontáž kolejnic i zabezpečovacího zařízení, výměnu cca 6 pražců ob jeden a montáž všeho zpět. Na lince A se takto pražce mění, protože tam je zabezpečení jiného typu a jeho demontáž a montáž práce nezdržuje. I tak ale postupují velmi pomalu. Aby bylo možné hned ráno vozit cestující, pražce se i zde musí měnit ob jeden, aby ty zbylé dále spolehlivě držely kolejnice ve správné poloze, než hmota kolem těch vyměněných zatvrdne. I tak se v takových místech musí během dne pak jezdit pomaleji a jízda je výrazně hlučnější.

 

Co se dělo v tunelech metra o uplynulém víkendu?

Tentokrát se měnily dřevěné pražce ve dvou úsecích. Pracovníci DPP, a. s. vyměnili 226 pražců ve 2. traťové koleji přímo ve stanici Hlavní nádraží, ve stejném okamžiku pak kolegové ze subdodavatelské firmy bojovali s výměnou 367 pražců o kousek dále v 1. traťové koleji v úseku mezi Hlavním nádražím a Florencí. V obou částech tunelu se v nepřetržitých dvanáctihodinových směnách pohybovalo vždy cca 40 lidí.

Práce začaly v noci na pátek nejprve demontáží pásu zabezpečovacího zařízení a kolejnic. Následně nastává okamžik, který si málokdo z nás byť jen dokáže představit. Téměř čtyři desítky pracovníků se sbíječkami, respirátory, ucpávkami či sluchátky vedle sebe začínají ob jeden vykutávat dřevěné pražce z betonového podloží. Hluk a vibrace jsou obrovské, zvedá se také obrovský oblak prachu. Původní dřevěný pražec váží 80 kg (ve stanici jsou kvůli bezpečnosti cestujících při pádu do kolejiště dělené a menší) a jeho přemístění na okraj stavby k pracovním vozíkům má na starosti pouze lidská síla. Jeřáb do tunelu bez kolejí prostě není možné dostat.

Proč se pražce nejprve kutají ob jeden?

Pokud výměna pražců začne systémem ob jeden, tak je možné podle těch zbylých lépe umístit ty nové betonové. Jejich hmotnost je současně výrazně vyšší a přesahuje 300 kg. Na jejich místo každý doslova vláčí 8 chlapů najednou. Když jsou nové pražce na svém místě, zalijí se speciální hmotou s přísadou pryžové složky. O pár hodin později pak sbíječky zaútočí na pražce mezi těmi novými a postup se opakuje. Nakonec se okolí vložených pražců zarovná betonem a speciální montážní pěnou.

 

Co se děje během tvrdnutí upevňovacích směsí?

Když jsou pražce na svém místě, vrací se zpět i kolejnice. Zpravidla se při této práci nedávají kolejnice nové, protože míra jejich opotřebení je sledována v rámci delších mezistaničních úseků a narušila by se tím její homogenita. Kolejnice mají režim výměny nezávislý na výměně pražců, takové práce probíhají právě především v nočních přerušeních provozu, protože jsou přece jen o trochu snazší.

A na závěr?

Nakonec se na nové pražce montují držáky zabezpečovacího zařízení, pak samotný pás “zabezpečovačky”, dále se svařují a brousí kolejnice, kontroluje jejich správný rozchod a dočišťují povrchy okolo pražců. Na Hlavním nádraží v koleji, která směřuje na Háje, můžete vyměněné, zde dělené, betonové pražce nyní vidět. Na protější koleji ve směru do Letňan naopak stále jsou pražce dřevěné, tak je možné srovnání. Při srovnávání však, prosíme, nepřekračujte bezpečnostní pás, k nakouknutí stačí i pohled zpoza něj.

Integrace MHD Příbram do systému PID od 10. 12. 2023

Z důvodu dalšího rozvoje systému PID a ve spolupráci s městem Příbram dochází od neděle 10. prosince 2023 k integraci městské autobusové dopravy v Příbrami a systému PID. Integrace přináší cestujícím především možnost výběru výhodnějšího jízdního dokladu pro jejich cestu v městských i regionálních spojích. V autobusech MHD Příbram bude nově možné využít veškeré jízdní doklady dle Tarifu PID, i nadále zde budou platit stávající jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram. Na regionálních linkách PID po území města Příbram budou také nově platit jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram.

Městské autobusové linky

Organizace tras a jízdních řádů MHD je nadále v kompetenci města. Dochází ke změně označení linek tak, aby byly součástí číselné řady linek PID. V samotném provozu nedochází k žádným zásadním změnám

Změny v obsluze okrajových částí a sousedních obcí:

 • Obce Háje a Dubenec a místní část Příbram-Bytíz jsou nově obsluhovány pouze regionálními linkami PID, především linkou 517. Obslužnost zastávky Bytíz, věznice je zajištěna nově vybranými spoji linky 501 ..
 • Obec Dubno je nově obsluhována pouze regionálními linkami PID, především linkou 395 .
 • Místní části Příbram-Jerusalem a Příbram-Jesenice jsou obsluhovány především regionální linkou 500 a vybranými spoji městské linky 565.
 • Do místní části Příbram-Sázky bude kromě regionální linky 500 nadále zajíždět městská linka 565 dle nového jízdního řádu a vybranými spoji také linky 501 a 507.
 • V obslužnosti obcí Lhota u Příbramě a Podlesí a místních částí Příbram-Brod a Příbram-Zavržice nedochází k žádným změnám.

Tarif a odbavení na linkách MHD Příbram

Tarif MHD Příbram platí na městských linkách 501 , 502 , 503 , 505 , 506 , 507 , 508 , 565 beze změny a nově platí také na regionálních autobusových linkách PID (omezení a výjimkami viz níže). Při nástupu do autobusu řidiči nahlásíte, za jaký tarif chcete cestovat (MHD nebo PID) a o jaký typ jízdního dokladu máte zájem.

Upozorňujeme, že není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID.

Regionální autobusové linky

Nedochází k žádným zásadním změnám v trasách a jízdních řádech linek. Z důvodu optimalizace provozu regionální a městské hromadné dopravy na území města Příbram, kterou umožnilo sjednocení tarifní nabídky pro cestující v obou druzích dopravy, dochází ke zkrácení části spojů linek 517 a 531.

 • 517 se zkracuje do zastávky Příbram, aut. nádr. (ranní školní spoj zůstává do zastávky Příbram, III. poliklinika).
 • 531 až do zastávky Příbram, Zdaboř, Žežická jsou spoje zachovány pouze o víkendech a vybrané spoje v pracovní dny, v pracovní dny ve špičkách jsou spoje zkráceny do zastávky Příbram, archiv a v ostatních obdobích do zastávky Příbram, aut. nádr

Tarif a odbavení na regionálních linkách

Nově na regionálních linkách PID na území města Příbram platí také jízdní doklady MHD Příbram – nejen jednotlivé jízdné placené u řidiče (v hotovosti, elektronická peněženka), ale také jízdné nahrané na čipové kartě.

Na linkách 482 , 517 , 754 neplatí bezplatná přeprava ani jízdní doklady MHD Příbram nahrané na čipové kartě a nelze pro úhradu jízdného použít elektronickou peněženku. Na těchto linkách je možné zakoupit u řidiče dle místního tarifu MHD Příbram pouze nepřestupní papírový jízdní doklad MHD (18 Kč resp. 9 Kč) placený v hotovosti či platební (bankovní) kartou. Na ostatních linkách PID bezplatná přeprava MHD Příbram platí, ale pouze na území města Příbram.

Změny názvů zastávek

V rámci zlepšení orientace cestujících, nových pravidel českého pravopisu a zpřehlednění jízdních řádů budou v souvislosti s integrací upraveny názvy zastávek.

PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
Bratkovice,Domin.Paseky Bratkovice,Dominikální Paseky
Bratkovice,Domin.Paseky,rozc.1.0 Bratkovice,Dominikální Paseky,rozc.
Drásov,Skalka,dvůr Drásov,Skalka,letiště
Dubenec,,motorest Dubenec
Dubno,,ObÚ Dubno,,kaplička
Dubno,,rest. Dubno,,restaurace
Háje,,otočiště Háje
Háje,,šachta 16 Háje,,betonárna
Háje,,šachta 21 rozc.0.8 Háje,,Na Važinách
Lhota u Příbramě,,MSM Lhota u Příbramě,,točna
Obecníce,,důl Obecnice,,Šachta
Obecnice,Oseč,háj. Obecnice,Oseč,Pod Třemošnou
Podlesí,,Nové Podlesí,,Nové Podlesí
Podlesí,,Nové háj. Podlesí,,Dubová hora
Podlesí,,Staré I Podlesí
Podlesí,,Staré II Podlesí,,u vrby
Příbram,,aut.nádr. Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) *
Příbram,,Čs.armády Příbram,,Československé armády
Příbram,,Dolejší Obora Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)
Příbram,,Hořejší Obora Příbram,,Československé armády
Příbram,,Koperníkova Na Hvězdičce Příbram,,Koperníkova
Příbram,,Koperníkova rozc. Pod Hvězdárnou Příbram,,Pod Hvězdárnou
Příbram,,Milínská-T.G.M. Příbram,,nám.T.G.M.
Příbram,,nám.T.G.M. Příbram,,Plzeňská **
Příbram,,Obecnická Příbram,,Plynárenská
Příbram,,Pod Hvězdičkou Příbram,,Evropská
Příbram,,prům.zóna Příbram,,průmyslová zóna
Příbram,,RAVAK a.s. Příbram,,RAVAK
Příbram,,rozc. Příbram,,Obecnická
Příbram,,rozc.k šachtě 9 Příbram,,Jestřabinec
Příbram,,rozc.pod Kaňkou Příbram,,pod Kaňkou
Příbram,,Sázky Barandov Příbram,,Barandov
Příbram,,Sázky rozc. Příbram,,Slivických bojovníků
Příbram,,sídl.Archiv Příbram,,Archiv
Příbram,,sídl.II.poliklinika Příbram,,II.poliklinika
Příbram,,sídl.Kladenská Příbram,,Kladenská
Příbram,,sídl.nám.17.listopadu Příbram,,nám.17.listopadu
Příbram,,sídl.Politických vězňů Příbram,,Politických vězňů
Příbram,,sídl.Politických vězňů věžák Příbram,,nám.17.listopadu
Příbram,,sídl.Seifertova Příbram,,Seifertova
Příbram,,Stadion Horymír Příbram,,Žižkova
Příbram,,Stalingrad Příbram,,Hornických učňů
Příbram,,šachta 15 Příbram,Brod,DIAMO
Příbram,,Školní III.poliklinika Příbram,,III.poliklinika
Příbram,,u Míků II Příbram,,Hájecká
Příbram,Břez.Hory,K.Pobudy Příbram,Březové Hory,Karla Pobudy
Příbram,Břez.Hory,Mariánská Příbram,Březové Hory,Mariánská
Příbram,Břez.Hory,nám.J.A.Alise Příbram,Březové Hory,nám.
Příbram,Břez.Hory,nám.J.A.Alise II. Příbram,Březové Hory,domov seniorů
Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř Příbram,Březové Hory
Příbram,Břez.Hory,Rožmitálská Příbram,Březové Hory,Rožmitálská
Příbram,Břez.Hory,stadión Příbram,Březové Hory,stadion
Příbram,Drkolnov,Nemocnice Příbram,,Podbrdská
Příbram,Drkolnov,Podbrdská Příbram,,Drkolnov
Příbram,Drkolnov,Slunná Příbram,,Slunná
Příbram,Drkolnov,Šachetní Příbram,,Šachetní
Příbram,Jesenice II,rozc.1.0 Příbram,Jesenice
Příbram,Nová Hospoda,vilová čtvrť Příbram,,Nová Hospoda Polní
Příbram,Žežice,Beránky Příbram,Žežice,Žežičky
Příbram,Žežice,u pomníčku Příbram,Žežice,u křížku
Rosovice,,Holšiny I Rosovice,,dolní Holšiny
Rosovice,,Holšiny II Rosovice,,Holšiny
Rosovice,,Holšiny III rozc. 1.0 Rosovice,,Kamenný Dvůr
Suchodol,Líha,rozc.1.0 Suchodol,Líha
Trhové Dušníky,,rozc.0.5 Trhové Dušníky,,Na Homoli

* pouze zastávka v ul. Čs.armády
** pouze zastávka v ul. Plzeňská

Městské autobusové linky

 501 Šachetní – Milínská – Jiráskovy sady – Dubno,učiliště – Bytíz,věznice
Původní linky: 1A, 8A, 10A, 10B
Jízdní řád
 502 Brod,obec – Zdaboř – II.poliklinika – Svatá Hora
Původní linky: 2A, 2B, 7A, 7B
Jízdní řád
 503 Svatá Hora – Milínská – Zdaboř – Drkolnov – Březové Hory – Aut.nádr. – Svatá Hora
Původní linky: 3A, 10A
Jízdní řád
505 Orlov – Aut.nádr. – II.poliklinika – Lazec – Kozičín
Původní linky: 5A
Jízdní řád
 506 Zavržice – Zdaboř – Fialka – II.poliklinika – Aut.nádr. – Koperníkova – Svatá Hora areál
Původní linky: 6A, 6B
Jízdní řád
 507 Jiráskovy sady – Sázky – Zdaboř – II.poliklinika – Aut.nádr. – Kovohutě – Lhota u Příbramě,točna
Původní linky: 4A, 4B, 4C
Jízdní řád
 508 Svatá Hora – Aut.nádr. – Březové Hory – Drkolnov – Zdaboř – Milínská – Svatá Hora
Původní linky: 3B, 3C, 10B
Jízdní řád
 565 Jiráskovy sady – Sázky – Jesenice
Původní linky: 19A
Jízdní řád

Upravené regionální autobusové linky

517 Dobříš – Příbram
– zkracuje se do zastávky Příbram,aut.nádr. (ranní školní spoj zůstává do zastávky Příbram,III.poliklinika).
Jízdní řád
531 Hořovice – Příbram
– až do zastávky Příbram,Zdaboř,Žežická jsou spoje zachovány pouze o víkendech a vybrané spoje v pracovní dny
– v pracovní dny ve špičkách jsou spoje zkráceny do zastávky Příbram,archiv a v ostatních obdobích do zastávky Příbram,aut.nádr.
Jízdní řád

Informace o jízdném

Tarif PID platí nově nejen na regionálních, ale také na městských autobusových linkách. Při nástupu do autobusu řidiči nahlásíte, na jaký tarif chcete cestovat (MHD nebo PID) a o jaký jízdní doklad máte zájem. Není možné na jedno odbavení kombinovat jízdní doklady MHD a PID.

Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem a časovou platností. Pásmové zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech linek. Papírové jízdenky PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID, u průvodčích ve vlacích PID při nástupu ve stanicích, kde není otevřena pokladna, dále v pokladnách železničních stanic. Plný sortiment jízdenek PID nabízí také aplikace PID Lítačka, díky které je možné si pořídit libovolnou jízdenku z pohodlí domova a není nutné dopředu znát cenu jízdného – ta se vypočítá automaticky podle vyhledaného spojení

Podrobné informace naleznete v článcích Jednotlivé jízdné v příměstské dopravě a Tarifní pásma. Pásmové zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech linek.

Platnost jízdenek

Jízdní doklady PID platí na všech linkách PID bez ohledu na to, kde byly pořízeny. Jízdní doklad zakoupený v autobuse tak lze použít ve vlaku a naopak jízdní doklad zakoupený v pokladně ČD lze využít i v autobuse, metru, tramvaji a dalších dopravních prostředcích. Rozhodující je pouze časová a pásmová platnost jízdního dokladu.

Cestuji pravidelně

Kupony pro příměstské linky je možné zakoupit jak k předplatnému pro území Prahy, tak i samostatně. Je také možné vynechat pásmo P a pořídit si na Prahu předplatné pouze pro pásma 0 a B (tzn. jen příměstské linky, bez MHD v Praze), avšak pouze společně s alespoň jedním vnějším pásmem (nelze si předplatit pouze samotná pásma 0 a B). Pro předplatné jízdné se pásma 0 a B počítají dohromady jako jedno pásmo a označují se jako pásmo 0. Zvolená pásma na sebe musí navazovat.

Neplatí pro vnitrokrajské cesty na území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Podrobné informace naleznete v článcích Předplatné jízdné v příměstské dopravě a Tarifní pásma. Pásmové zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech linek.

Základní informace o mobilní aplikaci

 • Pomocí mobilní aplikace „PID Lítačka“ lze zakoupit jízdné pro všechny kombinace pásem s platností 15 min. až 365 dní. Cena a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdních dokladů.
 • Zakoupený jízdní doklad pro jednotlivou jízdu je nutné v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je jízdní doklad ještě dvě minuty v ochranné lhůtě, následně začíná jeho platnost. Po dobu ochranné lhůty je jízdní doklad neplatný. Cestující může nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platným jízdním dokladem (po uplynutí ochranné lhůty). Ve vlacích je nutné mít platný jízdní doklad v momentě odjezdu ze stanice/zastávky. Na linkách příměstských a regionálních autobusů v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdní doklady kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již s aktivovaným jízdním dokladem v ochranné lhůtě. Při nákupu jízdních dokladů pomocí aplikace PID Lítačka je možná: (a)aktivace na daný čas, (b)aktivace ihned po zakoupení jízdního dokladu nebo (c)libovolná aktivace dle potřeby
 • V aplikaci je možné si zakoupit předplatní elektronické kupony PID.
 • Mobilní aplikace při vyhledání spojení doporučí nejvhodnější jízdní doklad pro danou jízdu (cestu) a nabídne možnost nákupu plnocenného i zvýhodněného jízdního dokladu, včetně kombinace s předplatným
 • Aplikaci „PID Lítačka“ si můžete stáhnout zdarma v obchodech AppStore (iOS) a Google Play (Android) nebo na pid.litacka.cz

Tarif MHD Příbram

Tarif MHD Příbram platí na městských linkách 501 , 502 , 503 , 505 , 506 , 507 , 508 , 565 beze změny a nově platí také na regionálních autobusových linkách PID (omezení a výjimkami viz níže). Při nástupu do autobusu řidiči nahlásíte, za jaký tarif chcete cestovat (MHD nebo PID) a o jaký typ jízdního dokladu máte zájem. Upozorňujeme, že není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID.

Jednotlivé jízdné

Platba v hotovosti Platba elektronicky*
Plnocenné jízdné 18 Kč 14 Kč
Zlevněné jízdné** 9 Kč 7 Kč

*  V případě použití elektronické peněženky MHD Příbram
** Zlevněné jízdné: děti od 6 let (vč.), do 15 let, osoby od 60 let (vč.), zaměstnanci dopravce

Měsíční časové jízdné

Plnocenné jízdné 340 Kč
Zlevněné jízdné 170 Kč

Zlevněné jízdné: žáci do 15 let, studenti od 15 let (vč.) do 26 let, senioři od 60 let (vč.)

Na linkách 482, 517, 754 neplatí bezplatná přeprava ani jízdní doklady MHD Příbram nahrané na čipové kartě a nelze pro úhradu jízdného použít elektronickou peněženku. Na těchto linkách je možné zakoupit u řidiče dle místního tarifu MHD pouze nepřestupní papírový jízdní doklad MHD (18 Kč resp. 9 Kč) placený v hotovosti či platební (bankovní) kartou. Na ostatních linkách PID bezplatná přeprava MHD Příbram platí, ale pouze na území města Příbram.

Bezplatná přeprava v MHD Příbram
Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a jejich průvodci, invalidní vozík, dětský kočárek s dítětem včetně jednoho průvodce, občané města Příbrami nad 70 let při odbavení čipovou kartou, dárci krve nebo kostní dřeně (dle seznamu MěÚ Příbram), držitelé průkazů PTP s trvalým bydlištěm ve městě Příbram nebo obcích spadajících do okruhu MHD Příbram, Městská policie Příbram, přeprava pojízdných tašek pro žáky škol a osoby nad 60 let věku, důchodci-přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení podle zákona 255/46 Sb. nebo držitelé osvědčení MNO a účastníci v I. a II. odboji – ustanovení se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které byly za ně provdány v době odboje manžela

Mikulášský víkend s Čertohráčkem a parním vlakem 2. a 3. 12. 2023

Mikulášské jízdy jsou po roce opět tady! O prvním adventním víkendu 2.a 3. prosince 2023 si můžete užít předvánoční atmosféru s Mikulášem, čerty a anděly jak ve výletním vlaku Cyklohráček, tak v nostalgickém vlaku v čele s parní lokomotivou Čtyřkolák. Vlaky tentokrát odjíždějí ze stanice Praha-Vršovice – Cyklohráček na tři mimořádné trasy, historický vlak v sobotu na tři jízdy do Libčic nad Vltavou a v neděli na jednu okružní jízdu Posázavským Pacifikem.

Plakát k akci ke stažení zde.

Další informace k víkendovým mimořádným jízdám Cyklohráčku najdete na stránkách Vlakem na výlet zde.
Další informace k sobotním jízdám historického vlaku do Libčic nad Vltavou najdete na stránkách Vlakem na výlet zde.
Další informace k nedělním jízdám historického vlaku na Posázavský Pacifik najdete na stránkách Vlakem na výlet zde.

Cyklohráček (Čertohráček)

I letos se konají mikulášské jízdy oblíbeného Cyklohráčku, který se první adventní víkend promění v Čertohráček. V něm vám budou dělat společnost nejen tzv. hrajvedoucí, ale také Mikuláš a jeho pomocníci. Výchozí i cílovou stanicí všech jízd Čertohráčku je nádraží Praha-Vršovice. Nejprve (odj. z Prahy-Vršovic v 9:10 hod.) se Čertohráček vydá do Vraného nad Vltavou, kam přijede v 9:47 hod. Na zpáteční jízdu po stejné trase odjíždí z Vraného v 10:12 hod. a do Prahy-Vršovic s ním dojedete v 10:54 hod.

Na druhou jízdu se Čertohráček vypraví z Vršovic ve 12:23 hod. a přes Smíchov, Řeporyje a Rudnou u Prahy dorazí ve 13:02 hod. do Hostivice. Po pětiminutové přestávce pojede zpět přes Zličín, Jinonice a Smíchov a ve stanici Praha-Vršovice z něj vystoupíte ve 13:53 hod.

Odjezd na třetí jízdu Čertohráčku je naplánovaný z Prahy-Vršovic na 14:44 hod. Tentokrát výletní vlak s mikulášskou družinou pojede přes Kralupy nad Vltavou do Slaného (příj. 16:06 hod.). Zpět ze Slaného se vydá v 16:40 hod.

V sobotu 2. prosince bude mít Čertohráček delší přestávku v Libčicích nad Vltavou (17:22–17:46 hod.), aby si cestující užili ohňostroj. Z tohoto důvodu také dojede Čertohráček v sobotu 2. 12. do Prahy-Vršovic v 18:29 hod., zatímco v neděli 3. 12. (bez ohňostroje) už v 18:11 hod.

Ve vlaku bude k dispozici oblíbené občerstvení s nabídkou ČD Minibar. Ve všech těchto vlacích platí standardní jízdné ČD, PID, příp. OneTicket.

1. jízda směr TAM směr ZPĚT
Praha-Vršovice ↓ 09:10 ↑ 10:54
Praha-Krč ↓ 09:19 ↑ 10:47
Praha-Braník ↓ 09:25 ↑ 10:42
Praha-Modřany zast. ↓ 09:29 ↑ 10:30
Praha-Zbraslav ↓ 09:40 ↑ 10:22
Vrané nad Vltavou ↓ 09:47 ↑ 10:12
2. jízda okruh
Praha-Vršovice ↓ 12:23
Praha-Smíchov ↓ 12:31
Praha-Řeporyje ↓ 12:43
Rudná u Prahy ↓ 12:51
Hostivice ↓ 13:07
Praha-Zličín ↓ 13:14
Praha-Cibulka ↓ 13:22
Praha-Jinonice ↓ 13:25
Praha-Smíchov ↓ 13:44
Praha-Vršovice ↓ 13:53
3. jízda směr TAM směr ZPĚT
oba dny jen v sobotu 2.12. jen v neděli 3.12.
Praha-Vršovice ↓ 14:44 ↑ 18:29 ↑ 18:11
Praha hl. n. ↓ 14:50 ↑ 18:17 ↑ 17:56
Praha-Holešovice ↓ 15:00 ↑ 18:06 ↑ 17:45
Praha-Podbaba ↓ 15:04 ↑ 18:02 ↑ 17:41
Roztoky u Prahy ↓ 15:11 ↑ 17:56 ↑ 17:35
Libčice nad Vltavou ↓ 15:20 ↑ 17:46 ↑ 17:24
Kralupy nad Vltavou ↓ 15:30 ↑ 17:15 ↑ 17:15
Kralupy n. Vlt. předm. ↓ 15:34 ↑ 17:05 ↑ 17:05
Zvoleněves ↓ 15:50 ↑ 16:55 ↑ 16:55
Podlešín ↓ 15:55 ↑ 16:50 ↑ 16:50
Slaný předměstí ↓ 16:01 ↑ 16:44 ↑ 16:44
Slaný ↓ 16:06 ↑ 16:40 ↑ 16:40

Parní vlak

Sobota 2. 12.

Parní vlak v čele s lokomotivou Čtyřkolák (434.2186) odjíždí v sobotu 2. prosince z nádraží Praha-Vršovice v 9:23, 13:23 a 16:41 hod. Po zastávce na pražském hlavním nádraží dojede do Libčic nad Vltavou v 10:05, 14:05 a v 17:23 hod. Na zpáteční jízdu z Libčic nad Vltavou se mikulášský parní vlak vydá v 10:34, 14:26 a 17:54 hod. Při večerní jízdě se můžete těšit na už tradiční ohňostroj, tentokrát na nádraží v Libčicích nad Vltavou.  Součástí vlaku je historický bufetový vůz s vánoční nabídkou občerstvení a také služební vůz pro přepravu kočárků.

A kolik zaplatíte za jízdenku v parním vlaku?

 • Základní globální cena – zpáteční: 390,-Kč
 • Snížená globální cena – zpáteční: 290,-Kč

Snížená cena platí pro děti od 6 do 18 let a držitele průkazů ZTP, ZTP/P a jejich průvodce. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení. Jízdenky na parní vlaky je možné zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách a na e-shopu ČD ode dne vyhlášení (předpokládané datum zahájení prodeje je 15. 11. 2023). Cestující si kupuje jízdenku jako zpáteční (Praha-Vršovice – Libčice nad Vltavou a zpět) s tím, že může nastoupit/vystoupit ve stanici Praha hl. n., cena ale bude stejná.

1. jízda 2. jízda 3. jízda
Praha-Vršovice (odjezd) ↓ 09:23 ↓ 13:23 ↓ 16:41
Praha hl. n. (příjezd / odjezd) ↓ 09:28/09:31 ↓ 13:28/13:31 ↓ 16:46/16:49
Libčice nad Vltavou (příjezd / odjezd) ↓ 10:05/10:34 ↓ 14:05/14:26 ↓ 17:23/17:54
Praha hl. n. (příjezd / odjezd) ↓ 11:07 ↓ 14:59 ↓ 18:27
Praha-Vršovice (příjezd) ↓ 11:20 ↓ 15:07 ↓ 18:35

Neděle 3. 12.

Parní vlak vedený lokomotivou Čtyřkolák (434.2186) odjíždí v neděli 3. prosince v 10:04 hod. z nádraží Praha-Vršovice a doveze vás do Týnce nad Sázavou. Tam vás budou v prostorách týneckého hradu čekat vánoční výstavy – Šatičky Pražského Jezulátka – královská garderoba (můžete nahlédnout do dílny Markéty Melenovské, autorky šatiček Pražského Jezulátka, na výstavě budou k vidění originály těchto oděvů a látek) a Vánoce dříve i dnes (dozvíte se, jak se dříve zdobily stromečky a jak se prostírala štědrovečerní tabule). Na týneckém hradě nebude chybět už tradiční minitržistě s drobným občerstvením, vánoční dílničky pro děti a Ježíškova pošta. V 14:34 hod. bude parní vlak pokračovat po okružní trase přes Čerčany zpět do Prahy-Vršovic, kde svoji jízdu v 16:18 hod. ukončí.

A kolik zaplatíte za jízdné v parním vlaku?

 • Základní globální cena:
  • celý okruh Praha-Vršovice – Praha-Vršovice 490,-Kč
  • Praha-Vršovice – Týnec nad Sázavou 390,-Kč
  • Týnec nad Sázavou – Praha-Vršovice 290,-Kč
 • Snížená globální cena:
  • celý okruh Praha-Vršovice – Praha-Vršovice,-390 Kč
  • Praha-Vršovice – Týnec nad Sázavou 290,-Kč
  • Týnec nad Sázavou – Praha-Vršovice 190,-Kč

Snížená cena platí pro děti od 6 do 18 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P a jejich průvodce. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení. Jízdenky na parní vlaky je možné zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách a na e-shopu ČD ode dne vyhlášení (předpokládané datum zahájení prodeje je 15. 11. 2023).

okruh
(příjezd / odjezd)
Praha-Vršovice ↓ 10:04
Praha-Braník ↓ 10:17/10:20
Davle ↓ 10:57/11:21
Jílové u Prahy ↓ 11:37/11:40
Kamenný Přívoz ↓ 11:45/11:46
Krhanice ↓ 11:52/11:53
Týnec nad Sázavou ↓ 11:59/14:34
Čerčany ↓ 14:50/14:52
Senohraby ↓ 15:05/15:25
Říčany ↓ 15:44/15:46
Praha-Uhříněves ↓ 15:55/16:00
Praha-Vršovice ↓ 16:18

Doprovodný program v sobotu 2. 12. na nádraží v Praze-Vršovicích

Na vršovickém nádraží bude v sobotu 2. prosince probíhat doprovodný program. Na nádraží najdete stánky organizátorů a partnerů akce, chybět nebude občerstvení a potkáte i oblíbeného slona Elfíka. Těšit se můžete také ukázky modelových kolejišť a před odjezdem každého parního vlaku budou zpívat koledy u vánočního stromečku děti z DDM Praha 5.

Změna nasazení vozidel a programu akce je vyhrazena.

Výtoňský most musí být tříkolejný, studie spolku Nebourat obsahuje závažné chyby

Oponentura studie Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov od autorského týmu Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D. a kol., kterou ve středu 8. listopadu 2023 zveřejnil v rámci tiskové konference spolek Nebourat.

Vedení hl. m. Prahy, spolu s IPR Praha, ROPID a Správou železnic uvádí na pravou míru fakta související s železničním Výtoňským mostem. Studie vykazuje zcela fatální chyby a její výsledky nejsou v praxi proveditelné. Považujeme za svou povinnost seznámit veřejnost se skutečnými fakty.

Na úvod je třeba uvést, že náhrada dnešního mostu kvůli jeho nedostatečné kapacitě se řešila již ve 30. letech 20. století a toto téma se v průběhu uplynulých devíti desetiletí neustále vracelo podle toho, zda byla chuť železnici rozvíjet nebo naopak. Dnes zažíváme období, kdy je rozvoj železnice myšlen vážně. Počet cestujících ve vlacích přibývá (pokud pomineme pokles ovlivněný pandemií Covid-19) a přibývá i vlaků, které objednává hl. m. Praha, mj. aby dojíždějící mohli využívat veřejnou dopravu a nezatěžovali pražské ulice automobily. To je i důvodem proč železniční most pod Vyšehradem zažívá v posledních dvou desetiletí takové zatížení, jako nikdy za předchozích 100 let svého života. A protože poptávka po cestách příměstskými vlaky stále roste, narazila železnice již na své limity dané před více než stoletím.

Nesprávné vstupy pro výpočet spojů

Pro lepší názornost uvádíme, jaký je tzv. výhledový rozsah dopravy neboli intervaly vlaků jednotlivých linek, po kterých je poptávka již nyní, a pro které by tedy měla být k dispozici kapacita modernizované železniční tratě mezi hlavním nádražím a Smíchovem:

Linka Relace Int. špička Počet spojů ve špičkové hodině Poznámka
Ex6 Praha hl.n. – Mnichov/Cheb 60 min 1
Ex11 Havířov – Praha hl.n. – Plzeň 60 min 1
R30a (R18 Ostrava) – Praha hl.n. – Klatovy 60 min 1
R26 Praha hl.n. – Písek – České Budějovice 60 min 1 Neobsluhuje Výtoň = mimo požadavek objednatele
R24+R45b (R30b Hradec Králové) – Praha hl.n. – Rakovník 60 min 1 Neobsluhuje Výtoň = mimo požadavek objednatele
R47a Praha hl.n. – Hořovice 60 min 1 Neobsluhuje Výtoň = mimo požadavek objednatele
R46 Praha hl.n. – Příbram sídliště 60 min 1 Neobsluhuje Výtoň = mimo požadavek objednatele
R47b Praha hl.n. – Řevnice – Beroun 30 min 2 Neobsluhuje Výtoň = mimo požadavek objednatele
S55 Praha hl.n. – Praha-LVHP – Praha-Veleslavín neprojede 0 Neprojede = mimo požadavek objednatele
S65 Praha hl.n. – Hostivice neprojede 0 Neprojede = mimo požadavek objednatele
S6 Praha hl.n./Smíchov – Nučice zastávka 30 min 2 Požadovaný interval objednatele je 15 min
S61 Praha-Smíchov – Praha-Zahradní Město (tangenta) 15 min 4
S7 Praha hl.n. – Řevnice 15 min + 1 spoj 5 Požadovaný interval objednatele je 7,5 min

Celkem jde tedy o 20 vlaků ve špičkové hodině (s městským železničním tunelem 28), publikovaná studie přitom uvažuje pouze se 17 vlaky za hodinu v jednom směru (jedná se o data vzešlá z tříletého projednávání a následného ověřování přepravní poptávky). Znamená to ukončení některých vlaků na Smíchově, které je dlouhodobě, např. u dnešní linky S6, vnímáno jako nevyhovující provizorium. Aby v předložené studii vyšel počet vlaků, který se na dvoukolejný most vejde, je záměrně snížen jejich počet. Polovina vlaků linky S6, jeden vlak linky S7 za hodinu a všechny vlaky linky S65 jsou proto ve studii ukončeny na Smíchově.

Výše uvedený počet vlaků nadto nezahrnuje nárůst jejich počtu, který nastane po vybudování tzv. Berounského tunelu, který Správa železnic, již projekčně připravuje. Do Berounského tunelu budou přesměrovány nejen vlaky dálkové dopravy (linky Ex6, R16, R26), ale budou zavedeny i další 3 páry vlaků dálkové dopravy za špičkovou hodinu ve směrech Plzeň a Příbram. Celkový počet vlaků přes most pod Vyšehradem se po dokončení Berounského tunelu navýší na 25 za hodinu v jednom směru. Opět rozdíl oproti 17, příp. 20 párům vlaků za hodinu, se kterými uvažuje studie spolku Nebourat.

Po realizaci rozsáhlého projektu tzv. Metra S, na který v současné době zpracovává Správa železnic, studii proveditelnosti, bude ještě zahuštěn interval vlaků příměstské dopravy, ale ty budou zároveň ve velké míře převedeny právě do tunelů Metra S pod centrem Prahy. Avšak i po realizaci Metra S zůstane využití železničního mostu pod Vyšehradem tak vysoké, že jej nezvládne dvoukolejný most.

Studie nepočítá se zpožděními

Studie spolku Nebourat se soustředí na fakt, že nasazením nových technologií (zabezpečovač ETCS) lze zkrátit interval za sebou jedoucích vlaků a tím zvýšit jejich počet. Po mostě má být ale vedena i linka S61 mezi Smíchovem, Vršovicemi, Zahradním Městem a Běchovicemi, která se musí zařadit do sledu vlaků na hlavní nádraží a opačně. Ve směru z Vršovic to znamená jízdu proti směru vlaků ze Smíchova. Na tříkolejném mostě linka S61 používá „svou“ jižní kolej, aby nebyla v kolizi s ostatními vlaky. Na dvoukolejném mostě tuto situaci řeší autorský tým tak, že vlak linky S61 přijede z Vršovic na zastávku Vyšehrad, během minuty přijede vlak ze Smíchova, poté se ihned vlak linky S61 vydá na stejnou (jižní) kolej, ze které před okamžikem přijel protijedoucí vlak ze Smíchova, aby poté, co přijede na Smíchov, na tutéž kolej opět ihned vyjel další vlak ze Smíchova na hlavní nádraží. Stačí tedy pouhá jedna minuta zpoždění některého z vlaků a nastává zhroucení jízdního řádu a vlaky začnou postupně nabírat další zpoždění. Ve studii navržený jízdní řád pro dvoukolejný most je v praxi neproveditelný. A to ani při sníženém počtu vlaků přes most, který umožní Metro S.

Nevhodně navržená nástupiště v nové stanici na Výtoni

Studií navrhované umístění nástupišť Vyšehrad je v místě bývalého nádraží. Nástupiště v této pozici nejsou vhodná. Jsou k tomu dva důvody. Prvním je velká vzdálenost od zastávek tramvaje na Výtoni, kde se předpokládá přestup mezi vlaky a páteřními linkami tramvají. Druhý důvod je technický. Nástupiště v oblouku o tak malém poloměru nejsou bezbariérová, stačí si vzpomenout na dnes již zrušenou zastávku Praha-Strašnice, a tudíž se v dané podobě nástupiště nově nestaví.

Nedostatky technického návrhu kolejového řešení

Ve výkresu kolejí je uvedena vzdálenost os kolejí na mostě 4,75 m. Ta je nutná proto, aby mohly být vloženy výhybky, jak jsou ve výkresy nakresleny a zastávka mola mít tři koleje. Avšak na mostě je vzdálenost os kolejí pouze 3,8 m, most má historicky výjimku z dnešních bezpečnostních požadavků. Návrh studie na umístění zastávky Vyšehrad ve tříkolejném uspořádání je technicky chybný a v předložené podobě nerealizovatelný. Jako další zásadní nedostatek vnímáme fakt, že studie spolku Nebourat zcela opomíjí potřeby imobilních a starších občanů, stejně jako cestujících s kočárky.

Jiřího z Poděbrad je další stanicí metra v grafice Čitelné Prahy

V rámci revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad se podařilo díky spolupráci Dopravního podniku hl. m. Prahy, ROPIDu a designérského studia Side2 aplikovat novou grafiku projektu Čitelná Praha na všechny informační a navigační tabule v této stanici. Jedná se již o druhou stanici, kde se testuje nová grafika statických informačních prvků. Tou první byla západní polovina stanice Palmovka. A právě na základě uživatelského testování nového systému ve stanici Palmovka již byly do navigačních prvků nyní zprovozněné stanice Jiřího z Poděbrad zapracovány některé poznatky a připomínky cestující veřejnosti.

„Chceme, aby se každý v Praze vyznal a našel správnou cestu. Naším cílem je proto sjednotit všechny navigační a informační prvky ve městě do jednotného stylu tak, aby pohyb v něm byl předvídatelný a především čitelný. Prvky, které se používají nyní, mnohdy pocházejí i ze 70. a 80. let minulého století. Navigační systém v moderní metropoli musí odpovídat potřebám cestujících a měl by také umět reflektovat celou řadu online dat a aplikací, které pro přesuny po městě městskou hromadnou dopravou i pěšky lidé běžně využívají. Zkušenosti, které posbíráme v rámci pilotního testování, využijeme pro vytvoření finální podoby tohoto systému,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.

I v rámci stanice Jiřího z Poděbrad je nová grafika ve fázi pilotního testování. Třeba základní schéma trasy metra s jednotlivými stanicemi (tzv. „teploměr“) je i zde prezentováno ve dvou variantách, které se od sebe mírně odlišují. Například barevností textů nebo způsobem znázornění aktuální stanice či vysvětlivek bezbariérovosti jednotlivých stanic. „Na základě četných připomínek přibyl do základního rozcestníku s názvy konečných stanic metra hned zkraje nástupiště údaj, kterým směrem se nachází centrum. Novým užitečným pomocníkem jsou také vertikální seznamy stanic metra relevantní pro daný směr hned u prvního průchodu ze střední lodě od eskalátorů k jednotlivým nástupištím, kterým říkáme vertikální teploměry,“ vysvětluje Tomáš Machek, spoluautor nového designu ze studia Side2.

Veškerá grafika informačních tabulí je s ohledem na harmonogram projektu a načasování vlastní revitalizace stanice instalována na stávající nosiče, prototypy nových lépe osvětlených nosičů se budou teprve testovat ve stanici Palmovka.

„I ve stanici Jiřího z Poděbrad budeme realizovat uživatelské průzkumy s cílem najít finální podobu většiny prvků, aby bylo možné přistoupit k tvorbě komplexního manuálu pro všechny stanice metra a následně po otestování nových nosičů zahájit postupnou celopražskou obměnu informačních a navigačních tabulí v metru,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík. Lidé se mohou do průzkumů přihlásit prostřednictvím dotazníku, který najdou pod tímto odkazem.

Další plány Čitelné Prahy

V následujícím období plánuje ROPID ve spolupráci s designéry a Dopravním podnikem hl. m. Prahy vyzkoušet novou grafiku také na lince metra C, konkrétně ve stanici Chodov, a dokončit proměnu celé stanice Palmovka včetně testování prototypů nových nosičů jak na nástupišti, ve vestibulu, tak i u vstupů na povrchu.

Ještě do konce letošního roku přibydou v ulicích Prahy také tzv. „totemy“, které zdálky zvýrazňují vstupy do stanic metra nebo železnice, konkrétně u stanic metra Kobylisy a Malostranská a také u vlakové zastávky Praha-Eden.

V souvislosti s připravovaným otevřením nové železniční zastávky Praha-Rajská zahrada 10. prosince 2023 bude zprovozněna i první část pěší lávky, která spojí nová vlaková nástupiště s okolím. A na právě této lávce bude použita navigace Čitelné Prahy včetně dálkových totemů pro zvýraznění existence vlakové zastávky ze vzdálenějšího okolí.

Více o projektu Čitelné Prahy: https://pid.cz/citelnapraha/

Ve vozech metra testujeme novou grafiku Čitelné Prahy

Od 1. listopadu najdete ve 3 soupravách na každé lince metra novou grafickou podobu schémat linek metra nad dveřmi, dále zjednodušená schémata Prahy se zakreslením páteřních tras MHD vedle dveří a také novou podobu informací o smluvních přepravních podmínkách PID. V těchto testovacích soupravách bude nová grafika vždy na jedné straně vozu a pro srovnání zůstanou tytéž informace na druhé straně v původní grafice. Nová podoba schémat vychází ze základního grafického konceptu Čitelné Prahy, který je instalován v polovině stanice metra Palmovka a po otevření stanice Jiřího z Poděbrad bude k vidění i tam.

Kromě výrazně odlišné barevnosti (tmavý podklad oproti světlému) je podlouhlé schéma nad dveřmi (tzv. „jezevčík“) uspořádáno tak, aby byl základní orientační prvek Prahy – Václavské náměstí – umístěn přímo uprostřed schématu ve vodorovné poloze. Nové schéma se také liší způsobem označení bezbariérových stanic. Ve zjednodušeném schématu páteřních linek MHD na stěnách vedle dveří přibyl detail centra se zvýrazněním hlavních pamětihodností i městské zeleně.

Novou grafiku ve vozech metra bude ROPID testovat pomocí uživatelských průzkumů přímo v jednotlivých soupravách metra, kde budeme u lidí ověřovat čitelnost a přehlednost, ale také zjišťovat potřebnost jednotlivých typů zde uvedených doplňkových informací. Po zapracování výsledků průzkumu by měly všechny vozy metra získat finální podobu těchto informací cca na jaře příštího roku.

Nová grafika informací ve vozech metra je od 1. 11. 2023 k vidění v těchto soupravách:

 • Linka A, soupravy typu 81-71M: 3371-3375, 3398-3399 a 3397-3396.
 • Linka B, soupravy typu 81-71M: 3363-3364, 3342-3354 a 3312-3326.
 • Linka C, soupravy typu M1: 4135-4136, 4157-4158 a 4165-4166.

Více o projektu Čitelné Prahy: https://pid.cz/citelnapraha/

Trvalé změny PID od 30. října 2023

V souvislosti s úpravou provozu na železniční trati 076 (Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav) dochází od 30. 10. 2023 k úpravám provozu regionálních autobusových linek v oblasti Mělnicka a Mladoboleslavska. Spolu s ukončením turistické sezony je provoz na trati 076 (linka S33) zachován pouze o víkendech. Ve všední dny bude vlaková doprava nahrazena autobusy, naopak díky obnovení víkendového provozu i mimo sezonu dochází k redukci autobusů tvořících náhradu za vlaky. Zároveň jsou upraveny trasy a rozsah provozu autobusových linek mezi Všetaty, Mělníkem a Kostelcem nad Labem. Ke stejnému datu je také zavedena nová příměstská autobusová linka 408 v trase Praha, Nádraží Klánovice – Zeleneč – Svémyslice – Brandýs n.L., nádraží.

Změny jednotlivých autobusových linek:

Linka Popis změny
393 Ranní spoje z Prahy a odpolední spoje do Prahy jsou převedeny na linku 395.
395 Zkrácení intervalu v pracovní dny ráno z Prahy a odpoledne z Příbrami (převedení spojů z linky 393).
408 Nová linka v trase Praha, Nádraží Klánovice-sever – Šestajovice, Balkán – Zeleneč – Svémyslice – Zápy – Brandýs n. L., nemocnice – Brandýs n. L., nádraží. V provozu v pracovní dny cca od 7 do 19 hodin
467 Nový večerní spoj v pracovní dny z Mělníka do Mladé Boleslavi, zrušen 1 spoj v pracovní dny ráno z Mělnického Vtelna do Mělníka.
471 2 spoje v pracovní dny ráno do Mělníka nově nejedou přes Tuhaň a Červenou Písku.
476 Zrušeno zajíždění linky do Tišic (nahrazeno posílením linky 472), zrušeny 2 páry spojů v pracovní dny Všetaty, žel. st. – Čečelice.
668 Linka jede v nové trase Mělník – Malý Újezd – Liblice – Byšice – Mělnické Vtelno, Radouň – Chorušice – Velký Újezd / Stránka – Mšeno (nově nejede do Všetat), redukce víkendového provozu ze 3 párů spojů na 1 pár. V úseku Byšice – Všetaty je linka nahrazena prodloužením linky 747.
689 Zrušen 1 pár spojů v pracovní dny ráno Mšeno – Skalsko. Obsluha obcí Tajná a Ostrý zajištěna nově jiným spojem.
695 1 nový pár spojů v pracovní dny ráno z Mělníka do Mšena, 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Mělníka jede nově přes Velký Borek a Lhotku a nejede přes Chloumek.
696 Celková změna jízdního řádu a úprava trasy jednotlivých spojů. Více spojů je vedeno přes Lhotku a Velký Borek a nejede přes Chloumek. Večerní pár spojů je převeden na linku 728.
712 Zrušeny 3 páry spojů v pracovní dny. Zaveden 1 posilový spoj v pracovní dny ráno z Katusic do Mladé Boleslavi.
728 Celková úprava provozu v pracovní dny a zrušení víkendového provozu, linka již nejede přes obec Tajná, nový večerní pár spojů v pracovní dny (převeden z linky 696).
729 Nový 1 pár spojů v pracovní dny dopoledne, poslední spoj z Mladé Boleslavi zkrácen o úsek Doubravička – Skalsko.
731 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Katusice – Březovice, zrušen 1 spoj v pracovní dny ráno z Mladé Boleslavi do Březovic.
747 Linka je prodloužena o úsek Byšice – Všetaty, žel. st. V tomto úseku je zavedeno 7 párů spojů v pracovní dny (náhrada za přetrasovanou linku 668).
775 1 pár spojů v pracovní dny ráno prodloužen v Benátkách nad Jizerou o úsek Aut. st. – Husovo náměstí.

Podrobný popis všech trvalých změn včetně plánků nejvýznamnějších změn: https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-zari-2023/

Sezonní přívozy, Cyklohráček i další sezonní vlaky i autobusy vyjedou naposledy 29. října

Neděle 29. října 2023 je posledním dnem sezonních přívozů, vlaků i cyklobusu PID. Zimní přestávku si tak dopřeje většina pražských přívozů, dětský výletní vlak Cyklohráček, brdský cyklobus i sezonní turistické vlaky mezi Prahou a Středočeským krajem. Tyto linky opět vyjedou na své trasy na konci března 2024.

 

 

Sezonní přívozy PID

V neděli 29. října naposledy před zimou vyplují sezonní přívozy P3, P4, P5 a P6. To je příležitost se ohlédnout za letošní sezonou a případně se letos ještě naposledy přeplavit v místech, kde to zas půjde až na jaře. Přes zimu budou samozřejmě v provozu celoroční přívozy P1 (Sedlec – Zámky) a P2 (V Podbabě – Podhoří).

Nejvýznamnější změnou bylo to, že s otevřením Štvanické lávky jsme se 28. července po osmi letech provozu rozloučili se štvanickým přívozem P7. Plavidlo i personál však od 19. srpna poskytují službu na trvale zřízeném sezonním přívozu P4 Dostihová – Belárie, který byl loni otestován jako alternativní nabídka spojení při 1. etapě rekonstrukce Barrandovského mostu.

Letos na přívozech očekáváme celkem okolo 600 000 cestujících, rozdělení na jednotlivé přívozy je přibližně následující (měsíce říjen až prosinec kvalifikovaným odhadem):

 • P2 – cca 230 000 cestujících
 • P5 – cca 145 000 cestujících
 • P3 – cca 65 000 cestujících
 • P6 – cca 50 000 cestujících
 • P1 – cca 45 000 cestujících

Poznámka: výsledky přívozů P4 a P7 jsou ovlivněny nekompletní sezonou, ale předpokládáme, že jejich plavidlo letos převeze dohromady cca 52 000 osob.

Průměrně každý devátý cestující cestoval s jízdním kolem, na přívozu P6 to byl ale každý čtvrtý.

Cyklohráček

Turistický vlak Cyklohráček pro malé i velké výletníky, který jezdí o víkendech a svátcích dvakrát denně mezi Prahou a Slaným, přepravil v letošní jubilejní 10. sezóně přes 22 000 cestujících, z toho přibližně 13 000 dospělých a 9 000 dětí. Během letošní sezony se cestující mohli svézt i do míst, kam běžně barevný vlak nejezdí – v rámci letních výletů s Cyklohráčkem, kdy byl vlak v provozu během letních prázdnin navíc vždy v úterý a ve čtvrtek, byl nejoblíbenější destinací Rožmitál pod Třemšínem. O víkendu 2. a 3. prosince se ještě můžete těšit na každoroční Čertohráček s Mikulášskou družinou. Vlak bude tentokrát o prvním adventním víkendu odjíždět ze stanice Praha-Vršovice.

Ostatní sezonní vlakové linky PID

S koncem sezony vyjedou o nadcházejícím víkendu letos naposledy také všechny turistické vlakové vlaky dopravců České dráhy a KŽC Doprava mezi Prahou a turisticky atraktivními oblastmi v okolních krajích, dále brdský cyklobus mezi Dobřichovicemi a Kytínem.