Připravované změny

Integrace veřejné dopravy na Královéměstecku od 7. 3. 2021

Od 7. března 2021 (neděle) bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta část oblasti Královéměstecka. Při integraci bude zrušeno celkem 12 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude […]

Integrace veřejné dopravy na Skalsku od 7. 3. 2021

Od 7. března 2021 (neděle) dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Skalska. Zavedeny budou 2 nové linky Pražské integrované dopravy (PID) a 2 stávající linky mimo systém PID budou zrušeny. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a […]

Integrace veřejné dopravy na Berounsku a Hořovicku od 13. 12. 2020

Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek a 8 stávajících bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz […]

Integrace veřejné dopravy na Rožmitálsku od 13. 12. 2020

Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Rožmitálska. Zavedeny budou 4 nové linky a 3 stávající budou změněny. Zrušeny budou 4 linky mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, čímž dojde k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na […]

Vyhodnocení integrace veřejné dopravy na Slánsku od 15. 11. 2020

K integraci veřejné dopravy na Slánsku a v části Kladenska, která byla realizována v srpnu 2019, v uplynulém roce organizátor dopravy IDSK obdržel připomínky, stížnosti i pochvaly od cestujících, dopravců a od zástupců dotčených měst a obcí. Vyjma došlých podnětů, na které klademe maximální zřetel, byly zváženy […]