Připravované změny

Integrace veřejné dopravy na Mladoboleslavsku od 12.12.2021

Od neděle 12.12.2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Při integraci bude zrušeno celkem 77 nezaintegrovaných linek, zavedeno 37 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID bude provoz upraven. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak […]

Rozšíření integrace veřejné dopravy na Rakovnicku od 12.12.2021

Od 12. prosince 2021 (neděle) dojde ve spolupráci organizátorů dopravy ROPID a IDSK společně s Plzeňským krajem, Ústeckým krajem, městy, obcemi a autobusovými dopravci k rozšíření již stávající integrace veřejné dopravy na Rakovnicku. V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými […]

Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku od 1. 8. 2021

Od 1. srpna 2021 (neděle) bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta rozsáhlá oblast zahrnující Kolínsko, Kutnohorsko a Uhlířskojanovicko. Při integraci bude zavedeno 38 nových autobusových linek PID, na 24 linkách PID a 6 linkách SID bude upraven jejich provoz a jedna linka PID […]

Integrace veřejné dopravy na Dobříšsku a Sedlčansku od 13. 6. 2021

Od 13. června 2021 (neděle) je do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta oblast Dobříšska a Sedlčanska. Při integraci bylo zrušeno celkem 21 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 12 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 5 linkách PID a 5 linkách SID […]

Vyhodnocení integrace veřejné dopravy Voticka od 10. 4. 2021

Integrace oblasti Voticka do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje byla spuštěna 22. 8. 2020. Od tohoto data obdržel organizátor dopravy mnoho připomínek, stížností a referencí (jak kladných, tak záporných) od cestujících, dopravců i od zástupců dotčených měst a obcí. Kromě došlých podnětů, na které […]