Tiskové informace

Nový portál zastávek na webu PID

Na konci ledna proběhla aktualizace webových stránek Pražské integrované dopravy. Ta přináší jednak úpravy na základě pozorování a připomínek uživatelů, zahrnuje ale také nově vytvořený portál zastávek, který najdete v nabídce Jízdní řády > Zastávky. Ten nahrazuje původní odjezdové tabule a vyhledávání jízdních řádů podle zastávek. […]

Praha sjednotí informační systém a zlepší navigaci k zastávkám MHD či železnice

Hlavní město Praha v současné době postrádá jednotný informační a navigační systém, který by napomáhal orientaci v ulicích jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům města. Dnes v Praze existuje několik paralelních systémů, jejich grafická, informační i prostorová provázanost je však jen částečná a z celkového pohledu integrovaného dopravního systému nedostatečná. […]

Posílení příměstských linek 316 a 356

Od 14.01.2017 dojde k posílení stávajících příměstských autobusových linek 316 a 356 v ranní a odpolední špičce pracovního dne. K navýšení počtu spojů dochází na základě dlouhodobě rostoucího počtu přepravovaných cestujících, zejména po zavedení parkovacích zón na území Prahy 6, a také dle požadavku obcí […]

Příměstské autobusy PID slaví 25 let své existence

Dnes jsou linky příměstské dopravy s trojkou nebo čtyřkou na začátku už běžnou součástí provozu v Praze a Středočeském kraji. Každý den přepraví cca 180 000 cestujících. Ve středu 11. ledna 2017 si připomeneme 25 let od zahájení provozu prvních příměstských autobusových linek. První dvojicí […]

Přeprava lyží, snowboardů a sání v PID

Lyže, snowboardy, sáňky nebo dětské boby je možné v metru, tramvajích, autobusech nebo na lanovce přepravovat, ale je nutné dodržet podmínky dané přepravním řádem. Obecně platí, že zajištění bezpečné manipulace se zavazadlem a dohled na zavazadlo přísluší cestujícímu. O naložení a vyložení se musí postarat […]

...10...17181920212223...