Praha schválila posílení metra i autobusů – první změny již 29. dubna 2017

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 04. 04. 2017

Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 4. 2017 možnost realizace části požadavků městských částí na posílení provozu metra a vybraných autobusových linek. Radou schválené položky budou do provozu zaváděny postupně v dalších měsících tohoto roku a následně zejména v roce 2018. V roce 2017 budou realizované položky hrazeny z finanční rezervy PID vzniklé v uplynulém roce, pro rok 2018 již budou v plné výši zapracovány do rozpočtu hl. m. Prahy.

Již k termínu 29. dubna 2017 dojde v pracovních dnech k posílení provozu metra na všech třech linkách. Na řadě městských autobusových linek budou zkráceny večerní intervaly a vybrané páteřní autobusové linky budou posíleny zejména ve špičkách. Na základě několikaměsíčního jednání se zástupci městských částí v okolí Uhříněvsi bude provedena reorganizace a posílení spojů v oblasti Uhříněveska.

„Dofinancování provozu MHD, které bude v objemu dnes schválených položek završeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018, umožní nabídnout potřebnou kapacitu i komfort nejen pro stávající cestující, ale také otevře prostor pro přilákání dalších uživatelů veřejné dopravy do budoucna. Praha tím dává jasně najevo, že to s podporou veřejné dopravy myslí vážně,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Dnes schválené položky budou realizovány v dalších měsících postupně podle toho, jak se jejich konkrétní podobu podaří ROPIDu projednat s městskými částmi a také připravit po technické stránce,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Omezujícím faktorem pro posilování spojů nejsou dnes paradoxně finance, ale především technické a personální limity dopravců PID. Tedy dostupné počty vozidel a řidičů,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing ROPID Martin Šubrt.

Důležitým prvkem v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti hromadné dopravy ve vztahu k dopravě individuální je i prudký rozvoj integrovaného systému PID za hranicemi Prahy.  Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dále, je nutné pro její potřeby od 29. dubna uvolnit čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu dojde ke stejnému termínu také k přečíslování všech nočních linek PID a vybraných denních městských a regionálních linek.

1) Posílení provozu metra

Na základě vyhodnocení komplexního přepravního průzkumu metra bude v období cca od 21:00 do 22:30 posílen provoz na všech třech linkách metra (snížení intervalu z 10 na 7,5 minuty). Současně dojde k mírnému zkrácení intervalů metra v podvečer na konci přepravních špiček (zejména na lince B). Bude zrušen speciální páteční grafikon metra, který v systému přežíval z dob brzkých odjezdů Pražanů na chalupy. V pátek pojede nově metro stejně jako každý jiný pracovní den, tj. na všech linkách bude během pátečního odpoledne provoz posílen. V souvislosti s pokračující rekonstrukcí Vysočanské estakády bude od konce dubna v ranní špičce do cca 8:45 hodin zrušen pásmový provoz v úseku Letňany – Ládví. Poslední úprava v provozu metra spočívající v trvalém zrušení pásmového provozu na lince A v úseku Petřiny – Nemocnice Motol vyplynula z žádosti Fakultní nemocnice Motol.

  • V pracovní dny jedou všechny vlaky na lince A až do stanice NEMOCNICE MOTOL.
  • V ranní špičce pracovního dne jedou všechny vlaky na lince C i v úseku Ládví – LETŇANY.
  • Na všech linkách metra je posílen páteční provoz, je zrušen omezený páteční jízdní řád.
  • Na všech linkách metra jsou zkráceny intervaly v pracovní dny na konci odpolední špičky.
  • V období od 21 do 22:30 je celotýdenně na linkách metra zkrácen interval z 10 na 7,5 min.
  • Z důvodu posílení provozu metra A je linka 184 zkrácena o úsek Vypich – Hradčanská. Podrobné vysvětlení.

2) Posílení provozu autobusových linek

V souvislosti s večerním posílením provozu na linkách metra a nutností zachovat návaznosti spojů, dojde ke zkrácení intervalů cca do 22:30 i na řadě autobusových linek. Celodenně budou zkráceny intervaly na linkách 119, 136 a 213, ve špičkách na lince 113, v období mezi špičkami na linkách 125 a 180 a o víkendu na lince 100 směřující ze Zličína na letiště. Na linku 118 vyjedou o víkendech a svátcích kloubové autobusy.

  • V různých obdobích prac. dnů je zkrácen interval na linkách 113, 119, 125, 136, 180 a 213.
  • Kvůli zajištění návazností na posílený večerní provoz metra je každý den v období od 21 do 22:30 zkrácen interval na většině autobusových linek (z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut).
  • O víkendech je zkrácen interval na lince 100 a na linku 118 jsou nasazeny kloubové autobusy.

3) Změny na Uhříněvesku

Na základě dlouhodobých jednání se zástupci okolních městských částí bude od 29. 4. 2017 realizována významnější úprava linkového vedení autobusů v oblasti Uhříněveska. S cílem posílit provoz v okolí nové zástavby v okolí zastávky Venušina, v oblasti Křeslic a Pitkovic a směrem ke stanici metra Háje zde dopravní obsluhu zajistí nové linky v souvislé číselné řadě od 226 do 229 (namísto linek 265, 266 a 267). Mimo jiné vzniknou nová přímá spojení mezi stanicí metra Háje, Benicemi a Lipany a dojde k posile spojení do Hájku i Královic. Každý druhý spoj metrobusové linky 213 bude prodloužen namísto linky 232 z Hájů přes Křeslice a Pitkovice k nádraží do Uhříněvsi. Oproti současné lince 232 nabídne prodloužená linka 213 Křeslicím, Pitkovicím i Uhříněvsi kratší intervaly a nové přímé spojení do oblasti Prahy 3 a 10.

Informační leták

213        Vybrané spoje jsou ve směru ze zastávky Želivského prodlouženy po trase linky 232 o úsek Horčičkova – Křeslice – Nové Pitkovice – Nové náměstí – NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES.

226        Nová linka v trase HÁJE – Uhříněves – Venušina – Kolovraty – Lipany – BENICE (nahrazuje linky 265 a 267).

227        Nová linka v trase HÁJE – Uhříněves – Kolovraty – NEDVĚZÍ (nahrazuje linku 267).

228        Nová linka v trase NÁDRAŽÍ UHŘÍNEVES – BENICE (nahrazuje linku 265).

229        Nová linka v trase DEPO HOSTIVAŘ – Uhříněves – Hájek – KRÁLOVICE (nahrazuje linku 266).

232        Je zrušena (v její původní trase provoz plně nahrazen a posílen prodloužením linky 213).

265        Je zrušena (nahrazena linkami 226 a 228).

266        Je zrušena (nahrazena linkou 229).

267        Je zrušena (nahrazena linkami 226 a 227).

572        Nová školní linka v trase DOLNOKŘESLICKÁ – Nové nám. – Uhříněves – NÁDR. UHŘÍNEVES.

4) Přečíslování nočních linek

Vzhledem k tomu, že integrace autobusových linek ve Středočeském kraji velmi rychle postupuje (v regionu je vydáno cca 750 licencí na autobusové linky), číselná řada pro příměstské autobusové linky 301 – 499 je již vyčerpána, čísla od 501 výše jsou obsazena městskými nočními a školními linkami a od 601 výše příměstskými nočními linkami, bylo rozhodnuto přistoupit ke změnám číslování zejména noční dopravy v rámci PID. Cílem změny číslování je sjednotit číselnou řadu pro příměstské a regionální linky od 301 do 750 (výhledově 799). Jednotná číselná řada příměstských linek má významný vztah k tarifu, signalizuje jiný druh odbavení, neplatnost SMS jízdenek a nástup předními dveřmi.

Noční městské autobusové linky 501-515 proto na konci dubna změní svá čísla na 901-915. Noční příměstské autobusové linky 601-610 budou nově očíslovány 951-960. Aby všechny noční linky PID začínaly stejnou číslicí, dojde také ke změně čísel nočních tramvajových linek z 51-59 na 91-99. Jednotným znakem pro noční dopravu na území Prahy a nově i v regionu tak bude namísto číslice pět číslice devět.

S cílem co nejvíce usnadnit přechod na nová čísla nejsou na konci dubna na nočních tramvajových ani autobusových linkách plánovány rozsáhlejší změny. Výjimkou bude prodloužení trasy dnešní linky 501 (nově 901) z Novodvorské přes IKEM, Kunratice, Šeberov a Jižní Město do Strašnic na Skalku, kde posílí provoz linky 506 (nově 906). Linka 501 (nově 901) bude ve směru od Smíchovského nádraží ukončena již u Anděla a v úseku Anděl – Jinonice ji nahradí nová linka 908. Vzhledem k tomu, že všechny spoje linky 513 budou prodlouženy za hranice Prahy, budou integrovány do linky 603 (nově 953) a linka 513 bude zrušena.

Soupis všech změn na nočních linkách naleznete ve zvláštním článku z března.

5) Přečíslování vybraných denních městských autobusových linek

Rozvoj systému PID v regionu a vznik řady nových linek mimo Prahu, které je nutné očíslovat, má za následek, že i školní linky s čísly od 551 do 575 musí být od začátku příštího školního roku (od 1. 9. 2017) označeny jinak. Aby pro žáky a jejich rodiče tato změna byla co nejpřehlednější, dostanou od září 2017 školní linky čísla od 251 do 275, tedy opět dojde pouze ke změně jedné číslice, kdy pětku nahradí dvojka. Tato změna záměrně neprobíhá nyní v dubnu během školního roku. Aby však byla realizovatelná v září, dochází již k 29. 4. 2017 ke změnám čísel sedmi městských autobusových linek, které nyní čísla vyšší než 251 mají. Linky 251, 253, 260, 261, 262, 263 a 269 budou mít nově čísla 211, 190, 210, 221, 212, 208 a 209.

Současné číslo Nové číslo Trasa
251 211 Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník
253 190 Smíchovské nádraží – Na Beránku
260 210 Nádraží Klánovice – Netušilská
261 221 Černý Most – Klánovice
262 212 Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí
263 208 Depo Hostivař – Obchodní centrum Štěrboholy – Bezděkovská
269 209 Obchodní centrum Čakovice – Ve Žlíbku – Nádraží Uhříněves

6) Přečíslování vybraných regionálních linek mimo Prahu

Jelikož se předpokládá, že ještě v budoucnu přibude cca 20 nových příměstských autobusových linek, které spojí Prahu s místy ve Středočeském kraji, je ke konci dubna navržena změna čísel u čistě mimopražských linek z číselné řady 401 až 420 na 651 až 670.

Hl. m. Praha si je vědomo, že zejména změny číslování linek jsou pro cestující nepříjemné. V tomto případě ale jejich realizace umožní zrychlit proces integrace regionálních autobusových linek do systému Pražské integrované dopravy a tím rozšířit území, na němž se cestující mohou přepravovat na jeden jízdní doklad. Proto věříme, že Pražané přijmou tyto změny s pochopením.

Současné číslo Nové číslo Trasa
401 651 Nespeky – Pyšely – Senohraby – Hrusice
402 652 Kostelec n. Č. l. – Oleška, Krymlov
403 653 Ondřejov – Kaliště, Poddubí
404 654 Kostelec n. Č. l. – Oplany – Stříbrná Skalice
405 655 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Čelákovice – Nehvizdy – Jirny – Úvaly
406 666 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Káraný
407 667 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Skorkov – Brandýs n. L.-St.Boleslav
409 659 Český Brod – Krupá – Kostelec n. Č. l.
410 660 Český Brod – Kostelec n. Č. l.
411 661 Český Brod – Starý Vestec – Lysá n. L.
412 662 Čelákovice,Nám. – Mochov – Český Brod – Kouřim
413 663 Kralupy nad Vltavou – Odolena Voda – Újezdec
414 664 Černošice – Vonoklasy
415 665 Černošice – Karlík
416 656 Hovorčovice – Bořanovice – Zlonín – Hovorčovice
417 657 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Odolena Voda
418 658 Neratovice – Veliká Ves – Odolena Voda
419 669 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Křenek – Dřísy – Kostelní Hlavno – Mečeříž
420 670 Brandýs n. L.-St.Boleslav – Kostelní Hlavno – Sudovo Hlavno – Mečeříž

7) Úpravy zastávek

Původní název Nový název Linky
Bělocerkevská (v ul. Ruská) Volyňská 175
Malá Ohrada (v ul. Jeremiášova) Archeologická 142, 184, 566, 904
Na Groši (v ul. Pražská) Záveská 175
Nad Malou Ohradou (v ul. Tlumačovská) Malá Ohrada 142
Nádraží Čakovice (v ul. Cukrovarská) Za Avií 136, 140, 158, 166, 202, 351, 377, 911
Osecká (v ul. Osecká) Dvorní 162
Skládka Chabry (v ul. Spořická) Klášterecká 202
Spořická (v ul. Spořická) V Kratinách 169, 202

Název zastávky Charakter Linky
Ke Kříži (v ulici Ke Kříži, směr Pitkovice) na znamení 213, 228, 325, 906, 959
Nádraží Čakovice (v ul. Ke Stadionu) na znamení 140, 158, 166, 202
Sušická (v ul. na Pískách) na znamení 131, 915

Odkazy