Cyklisté v PID

Pražská integrovaná doprava myslí i na cyklisty, nabízí proto možnosti přepravy jízdních kol v prostředcích PID. V Praze je umožněna přeprava kol v metru, ve vlacích, na vybraných úsecích tramvajových linek (kromě odpoledních špiček), na lanové dráze i na přívozechNa autobusových linkách je přeprava jízdních kol umožněna pouze na lince 147 (zkušební provoz s přepravou na zádi autobusu) a na lince AE (zde pouze kola zabaleného pro leteckou přepravu). Na území Prahy je přeprava kol zdarma.

V regionu je umožněna přeprava jízdních kol pouze ve vlacích a v Cyklobusu. Tato přeprava je zpoplatněna – ve vlacích podle tarifu železničního dopravce, v Cyklobusu dle Tarifu PID.

Přeprava kol je vyloučena při zvýšené poptávce. Při přepravě kol buďte prosím ohleduplní; názor ostatních cestujících i dopravců na přepravu kol v prostředcích PID nejvíce ovlivňuje dodržování podmínek a chování cyklistů samotných.

Podmínky pro přepravu jízdních kol platí i pro koloběžky a monokola (pokud svými rozměry přesahují podmínky pro přepravu zavazadel). Složená skládací jízdní kola a dětská jízdní kola lze přepravovat dle podmínek pro zavazadla (tedy ve všech prostředcích PID).

Schéma tras s možností přepravy jízdních kol

Metro

V metru mohou být kola přepravována s výjimkou první plošiny přímo za strojvedoucím na každé první a poslední plošině jednotlivých vozů soupravy (max. dvě jízdní kola na každé plošině). Přeprava jízdních kol v metru je zdarma.

cykliste_metro_samolepka-01 cykliste_metro_samolepka-02 cykliste_metro_samolepka-03 cykliste_metro_samolepka-04

Pro přepravu jízdního kola lze použít vybrané výtahy ve stanicích metra – aktuálně Anděl, Bořislavka, Černý Most, Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Národní třída, Nemocnice Motol, Palmovka, Pankrác, Petřiny, Prosek, Roztyly, Skalka, Střížkov. Tyto výtahy jsou označeny modrým piktogramem jízdního kola.

Výtah se zákazem převozu kol cykliste_vytah-ano

Tipy pro umístění kol:

  • ve všech vozech soupravy na pravé straně určených plošin (pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti – Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov, Vyšehrad)
  • v posledním voze soupravy lze kolo umístit i podél zadní stěny poslední plošiny, čím více na pravé straně vozu, tím lépe
  • na linkách A a B mají oba krajní vozy více prostoru i na opačném konci vozu (tam, kde není kabina strojvedoucího)

Vnitřní plošiny (tedy druhá a třetí) všech vozů a první plošina celé soupravy nejsou pro přepravu jízdních kol určeny. Důvodem je umožnění pohybu ostatních cestujících po vozech, resp. nouzový vstup strojvedoucího do prostoru pro cestující.

Přesné znění podmínek pro přepravu jízdních kol v tramvajích, které naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách – článek 7.2, je do odvolání upraveno přepravním opatřením.

Železnice

Na všech tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména spoje (linky) zajišťované elektrickými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol.

Pro cestující s platnou jízdenkou PID (resp. dokladu na bezplatnou přepravu dle Tarifu PID) je na území Prahy (pásma P, 0, B) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla bezplatná.

Mimo území Prahy (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) je přeprava jízdních kol zpoplatněna. Více informací.

cyklo_12 cyklo_11 cyklo_15 cyklo_03

Cyklovozy na trati 210 (linky S8 a S88)

Od 24.3.2018 do 28.10.2018 je v nepracovní dny na většině spojů výrazně rozšířena přeprava jízdních kol. Na lince S8 je provoz zajištěn soupravami patrových vozů nebo jednotkami regionova s cyklovozem. Na lince S88 je k jednotkám regionova připojen speciální cyklovůz na spojích z Prahy hl. n. 8:55 a 10:25 a z Dobříše v 16:34 a 17:36. Každý takový spoj nabízí prostor pro přepravu minimálně 20 jízdních kol.

Cyklohráček

Cyklohráček je v provozu od 24.3.2018 do 28.10.2018 v nepracovní dny v nové trase Praha hl. n. – Praha‑Smíchov severní nástupiště – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný – Zlonice. Tento vlak nabízí rozšířenou přepravu jízdních kol, hrací koutek pro děti a herní stolky. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen speciální cyklovůz vlaku. Více informací o období provozu a jízdním řádu.

Tramvaje

V tramvaji mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, mimo odpolední špičky pracovních dnů (14:00-19:00). Přeprava jízdních kol v tramvajích je zdarma.

cyklo_13 Tímto symbolem jsou označeny zastávky, kde je povolen nástup s jízdním kolem do tramvaje (za podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách).

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků (u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách). Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně 2 jízdní kola. Před nástupem a výstupem z vozidla dá cestující s jízdním kolem znamení řidiči, který však může nástup vyloučit.

cyklo_04 cyklo_08 cyklo_05

Autobusy

V autobusech není povolena přeprava jízdních kol (ani v případě náhradní dopravy), kromě následujících výjimek.

Linka AE (Airport Express)

Na lince AE provozované v trase Hlavní nádraží – Letiště Václava Havla Praha je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu a to zdarma.

Linka 147 (zkušební sezonní provoz)

Na lince 147 provozované v trase Dejvická – Výhledy je možná přeprava jízdního kola ve speciálních úchytech na zádi autobusu vybraných spojů a to zdarma. V roce 2018 je přeprava možná od 24.3. do 28.10., kdy pokračuje zkušební provoz započatý v roce 2016.

Přeprava kol je možná pouze ve směru z centra (do kopce směr Výhledy) a z důvodu časové náročnosti je nakládka jízdního kola možná pouze zastávkách Dejvická (přestup z metra) a V Podbabě (přestup z přívozu), vyložení pak pouze ve stanicích InternacionálníVýhledy. Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující, řidič poskytuje případnou radu či pomoc a následně jízdní kolo uzamkne k nosiči. Cestující následně od řidiče obdrží visačku s identifikačním číslem polohy kola na nosiči, kterou se prokáže i při vykládce.

Cyklobus

Speciální linka Cyklobusu je v provozu v nepracovní dny od 7.4. do 7.10.2018 v trase Dobřichovice, nádraží – Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Kaple – Kytín, náves. Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať 171 Praha – Řevnice – Beroun) z obou směrů.

Zastávka Cyklobusu Dobřichovice, nádraží je umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy (Cyklobus nezastavuje v zastávce linky 448 před nádražím). Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující, řidič poskytuje případnou radu či pomoc. Jízdní řád Cyklobusu naleznete na portálu jízdních řádů.

Na lince platí Tarif PID, tj. v cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD.

Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.

 cyklo_01 cyklo_02 cyklo_06

Přívozy

Přeprava jízdních kol zdarma.

Přepravu mohou omezit pouze zvýšené provozní nároky. Při přepravě jízdních kol dbejte pokynů převozníků. Podrobné informace o přívozech.

Lanovka na Petřín

Přeprava jízdních kol zdarma.

Jízdní kola se přepravují vždy v druhém oddílu vozu (označen piktogramem). Ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola. Průvodce lanové dráhy může přepravu jízdního kola zakázat.

Přeprava jízdního kol jako zavazadla

Jako zavazadlo lze přepravovat také:

  • složené skládací jízdní kolo
  • dětské odrážedlo
  • dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku

Musí být dodrženy povolené rozměry (50×60×80 cm), resp. pro výše uvedené kategorie s možnosti překročit jeden z těchto rozměrů. Přeprava může být vyloučena při vyšší obsazenosti vozidla.
Přeprava rozměrnějších zavazadel (např. nad 25×45×70 cm) je zpoplatněna 16 Kč, ale držitelé předplatní jízdenky mohou jedno takové zavazadlo přepravovat bezplatně. Toto opatření rozšiřuje podmínky přepravy uvedených kategorií kol zejména v tramvajích a autobusech.

Na většině železničních spojů platí Smluvní přepravní podmínky ČD – omezení pro „ruční zavazadlo“ rozměry 40×60×90 cm.

Přesné znění podmínek pro přepravu zavazadel naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách – článek 7.4.


cyklo_14

Další cyklistické informace