Změny autobusových linek v Uhříněvsi a v okolí

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 27. 04. 2017

Proč dochází ke změnám vedení autobusových linek v Uhříněvsi a v okolí?

Základním cílem změny, která byla několik měsíců podrobně projednávána se zástupci všech dotčených městských částí, je posílení autobusového spojení k metru Háje, a to jak v trase přes zastávku Na Blanici, tak v trase přes Nové Pitkovice a Křeslice. Nové linkové vedení rovněž zvyšuje kapacitní nabídku v oblastech s rostoucí obytnou zástavbou (Venušina, Nové Pitkovice). Výsledné řešení navyšuje objem objednaných výkonů PID v oblasti o cca 15 milionů Kč ročně.

Proč nahradila linku 232 linka 213?

V souvislosti s rozsáhlou bytovou výstavbou v oblasti Pitkovic a Křeslic bylo nezbytné začít řešit aktuální i další výhledové posílení provozu. Prodloužení cca každého druhého spoje linky 213 z Jižního Města přes Křeslice a Pitkovice má za cíl zesílit autobusové spojení z Uhříněvsi alternativní, osobními automobily méně zatíženou, trasou přes Křeslice. Vzhledem k tomu, že zatím pokračuje do Uhříněvsi jen část spojů linky 213, je možné výhledově postupným prodlužováním dalších spojů linky 213 pružněji reagovat na další výstavbu v dané lokalitě.

Linka 213 nabízí v prodlouženém úseku celotýdenně více spojů než dosavadní linka 232. Aby nebylo nutné nasazovat brzké ranní a pozdní večerní 40minutové intervaly, a aby v Uhříněvsi byla zajištěna každou hodinu návaznost na vlaky z centra Prahy, je na lince 213 v Uhříněvsi navržen poněkud neobvyklý jízdní řád, kdy brzy ráno a později večer jezdí o víkendech spoje po 20 minutách, během dne pak ale po 30 minutách. Tyto parametry vyplývají ze základních intervalů linky 213 v úseku Želivského – Jižní Město a jejich vhodnost bude průběžně vyhodnocována.

Linka 213 nově nabízí také přímé spojení z Křeslic a Pitkovic do centrální části Prahy 10 s vazbou na tramvaje v oblasti Spořilova a Vršovic, ke stanici metra A Želivského a k Nemocnici na Vinohradech. Rizikem prodloužení linky 213 mohou být zdržení spojů v oblasti Bohdalce a následný nepravidelný provoz prodloužených spojů. Proto je ve spolupráci s DP Praha, a. s. připravována realizace vyhrazeného autobusového pruhu od podjezdu železniční trati v Edenu směrem k zastávce Bohdalec, která by měla pomoci zpoždění v nejproblémovějším úseku na lince 213 snížit.

Prodloužení linky 213 současně pomohlo snížit zatížení autobusového obratiště Háje. Úbytek stání pro vozy zrušené linky 232 pomohl vytvořit prostor pro odstavy posíleného svazku linek 226 a 227.

Pro zajištění dopravy školních dětí z Křeslic a Pitkovic k základní škole v Uhříněvsi, která byla dosud řešena závlekem vybraného spoje linky 232 do zastávky Uhříněves, byla zřízena školní linka 572 v trase Dolnokřeslická – Nové Pitkovice – Nové náměstí – Uhříněves – Nádraží Uhříněves, jejíž jeden spoj pojede pouze ráno ve dnech školního vyučování.

Jakým způsobem byly posíleny přetížené autobusové spoje v okolí zastávky Venušina?

Ve směru od městské části Praha – Kolovraty dochází k posílení především základního přepravního směru Kolovraty – Venušina – Háje. Dosavadní linka 267 byla nově rozdělena na dvě samostatné linky označené čísly 226 a 227. Obě linky mají shodnou trasu v úseku Háje – Škola Kolovraty, přičemž linka 227 pokračuje po původní lince 267 do Nedvězí, zatímco linka 226 je nově vedena ze zastávky Škola Kolovraty do Lipan a vybrané spoje v pracovní den pokračují dále do Benic. Zůstává tak zachováno spojení Benice – Lipany – Kolovraty. Na svazku linek 226 a 227 je zajištěn v ranní špičce interval 10 minut, v odpolední špičce 15 minut, o víkendech 30 minut. Podrobný přehled intervalů linek najdete zde: https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-od-29-4-2017/

Linka 226 v Lipanech plně nahrazuje dosavadní linku 265. Do zastávky Nádraží Uhříněves zajíždějí nové linky 226 a 227 pouze ve směru od centra, v opačném směru ke stanici metra Háje budou vedeny přímo po komunikaci Přátelství bez zajíždění k Nádraží Uhříněves. Nezajíždění linek 226 a 227 ve směru Háje do obratiště Nádraží Uhříněves bylo dlouhodobým požadavkem všech městských částí v dotčené lokalitě, jejichž zástupci si zrychlení autobusů bez zajíždění k nádraží odhlasovali na společném jednání uskutečněném v listopadu roku 2016.

Proč nezajíždějí spoje linek 226 a 227 ve směru do centra do zastávky Nádraží Uhříněves?

V dosavadních spojích linky 267, které jsou nově nahrazeny spoji linek 226 a 227, cestovala po průjezdu Novým náměstím většina cestujících k metru Háje, pouze menšina přestupovala na vlak v zastávce Nádraží Uhříněves. V případě, že byla v ranní špičce na ulici Přátelství kolona, autobus linky 267 ji vystál, pak odbočil k nádraží a následně se vrátil ve stejné koloně o téměř 300 metrů zpět a stál v ní znovu. Tím se dojezdová doba na Háje často zbytečně prodloužila o 3–4 minuty, k nelibosti většiny cestujících.

Od zastávky Picassova, u níž je umístěn světelně řízený přechod, je nádraží vzdálené pouze 250 metrů a řada cestujících z dalších linek, které projíždějí ulicí Přátelství, odtud na nádraží běžně dochází. Uvědomujeme si, že tato změna může být pro část cestujících nepříjemná, proto budou její dopady ve spolupráci s městskými částmi průběžně vyhodnocovány.

Jaké další úpravy v okolí Uhříněvsi proběhly?

Stávající linka 265 byla nově označena číslem 228 a je vedena pouze v trase Nádraží Uhříněves – Benice. Počet spojů zůstal v tomto úseku beze změny.

Na základě požadavku MČ Praha-Královice na zlepšení dopravní obsluhy byla v přepravních špičkách pracovního dne část krátkých spojů linky 266 (nově pod číslem 229) nyní ukončených v zastávce Uhříněves prodloužena přes Hájek do Královic.

V souvislosti s novou bytovou výstavbou podél ulice Ke Kříži byla nově zřízena zastávka Ke Kříži i v opačném směru (ve směru od Nového náměstí) pro linky 213, 228, 325, 906 a 959 v doposud nevyužívaném novém autobusovém zálivu cca 400 metrů za křižovatkou s ulicí Přátelství.

S cílem zlepšit obsluhu oblasti noční dopravou je současná noční linka 506 (nově 906) prodloužena z Nového náměstí přes ulici U Starého mlýna (zde je obnovena zastávka U Mlejna) do Benic, Lipan, Kolovrat a Nedvězí.

Proč dochází ke změnám čísel denních i nočních linek v Uhříněvsi?

Jsme si vědomi, že zejména změny číselného označení linek jsou pro cestující nepříjemné. V tomto případě ale jejich realizace umožní zrychlit proces integrace regionálních autobusových linek do systému Pražské integrované dopravy a tím rozšířit území, na němž se cestující mohou přepravovat na jeden jízdní doklad.

Značení příměstských linek již zaplnilo číselnou řadu od 301 do 499, a proto bylo nutné pro potřeby dalšího rozvoje PID uvolnit čísla od 501 výše, která dosud patřila městským nočním a školním autobusovým linkám. Noční městské autobusové linky proto dostávají čísla 901–915 již od 29. dubna 2017, školní číselná řada dozná změny od začátku nového školního roku 4. září 2017 (z 551–575 na 251–275). Právě z tohoto důvodu došlo nyní v oblasti Uhříněveska ke změně zažitých čísel denních i nočních autobusových linek.

Podrobnější vysvětlení k tématu změn čísel linek najdete zde: https://pid.cz/precislovani-zejmena-nocnich-linek-pid/

Věříme, že tyto úpravy přijmete s pochopením.