Odbavení ve vlacích PID

Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíkové a spěšné linky – vždy jen 2. vozová třída (seznam rychlíků). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu dopravce také jízdní doklady PID.

Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své trase (zejména dále od Prahy). V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například z jejího jízdního řádu nebo ze schématu níže. Integrované stanice a zastávky mají přiřazené tarifní pásmo.

Použití jízdenky PID

Pokud chce cestující využít jízdenku PID a nemá již označenou jízdenku z přestupu, ani předplacenou jízdenku PID na celý úsek, musí si jízdenku označit.

Způsob odbavení v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách. Jednotlivé stanice jsou barevně rozlišeny podle vybavenosti též ve schématu níže.

Vybavenost stanice Postup pro označení jízdenky
S označovačem jízdenek PID (ve schématu vyznačeny černě) Před nástupem označit předem zakoupenou jízdenku v označovači na nástupišti (v prostorách stanice). Na některých stanicích je též možné zakoupit jízdenku v automatu  na jízdenky nebo na pokladně ČD .
Bez označovače, s možností označení jízdenky ve vlaku (ve schématu vyznačeny modře) Neprodleně po nástupu do vlaku označit jízdenku v označovači ve vlaku. V případě absence/poruchy označovače provede náhradní označení vlaková četa.
Bez označovače, s možností zakoupení jízdenky na pokladně ČD (ve schématu vyznačeny červeně a symbolem ) Zakoupit jízdenku na pokladně ČD. Jízdenka se již dále neoznačuje a platí buď ihned, nebo od vámi zvoleného času.
Bez možnosti označení/zakoupení jízdenky (na mapě vyznačeny červeně) Použití jízdenky PID je možné pouze, je-li již označena dříve na trase (z přestupu).

Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné označit jízdenku PID, je cestující povinen opatřit si jízdenku dle tarifu železničního dopravce (platí Smluvní přepravní podmínky železničního dopravce, prodej jízdenek ve vlaku s případnou manipulační přirážkou).

Tarifní pásma na železnici

Tarifní pásma na železnici