Odbavení ve vlacích PID

Stav k 1.4.2023

Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíkové a spěšné linky – vždy jen 2. vozová třída (seznam rychlíků). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu dopravce také jízdní doklady PID.

Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své trase (zejména dále od Prahy). V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například z jejího jízdního řádu nebo ze schématu níže. Integrované stanice a zastávky mají přiřazené tarifní pásmo.

Použití jízdenky PID

Využít můžete všechny platné jízdenky PID, pokud vyhovují pro zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností:

  • Jízdenku zakoupenou ve stanici v pokladně ČD – tuto jízdenku není třeba označovat, platí v den nákupu od času, který si stanovíte při nákupu, pásmo odpovídá stanici nákupu
  • Jízdenku zakoupenou od vlakové čety – tuto jízdenku není třeba označovat, platí od vyznačeného času a pásma nástupu do vlaku (k ceně jízdenky je v obsazených stanicích připočtena manipulační přirážka)
  • Jízdenku zakoupenou v mobilní aplikaci – tuto je nutné v aplikaci aktivovat s dostatečným předstihem, aby v momentě odjezdu vlaku ze stanice/zastávky již byla platná (je potřeba počítat s dvouminutovou ochrannou lhůtou mezi aktivací a začátkem platnosti jízdenky).
  • Jízdenku papírovou z automatu, předprodeje nebo od řidiče autobusu – tuto jízdenku může být potřeba označit (viz dále)

Označení jízdenky

Způsob odbavování v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách:

Vybavenost stanice Postup pro označení jízdenky
S označovačem jízdenek PID (ve schématu vyznačeny černě) Před nástupem označit předem zakoupenou jízdenku v označovači na nástupišti (v prostorách stanice). Na některých stanicích je též možné zakoupit jízdenku v automatu na jízdenky nebo na pokladně ČD (viz vysvětlivky mapy).
Bez označovače, s možností označení jízdenky ve vlaku (ve schématu vyznačeny modře) Neprodleně po nástupu do vlaku označit jízdenku v označovači ve vlaku. V případě absence/poruchy označovače provede náhradní označení vlaková četa.
S možností zakoupení jízdenky na pokladně ČD (na mapě je název stanice podtržen) Lze si zakoupit jízdenku PID na pokladně ČD. Jízdenka se již dále neoznačuje a platí buď ihned, nebo od vámi zvoleného času v den prodeje jízdenky, pásmo odpovídá stanici nákupu.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné označit jízdenku PID, je cestující povinen opatřit si jízdenku dle tarifu PID nebo železničního dopravce, prodej jízdenek ve vlaku s případnou manipulační přirážkou. Zároveň uvítáme, pokud závadu nahlásíte provoznímu zaměstnanci nebo uvedete do kontaktního formuláře (podnět obratem předáme k nápravě).

Tarifní pásma na železnici

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.