Odbavení ve vlacích PID

Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíkové a spěšné linky – vždy jen 2. vozová třída (seznam rychlíků). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu dopravce také jízdní doklady PID.

Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své trase (zejména dále od Prahy). V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například z jejího jízdního řádu nebo ze schématu níže. Integrované stanice a zastávky mají přiřazené tarifní pásmo.

Použití jízdenky PID

Využít můžete všechny platné jízdenky PID, pokud vyhovují pro zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností, vyjma jízdenky dvoupásmové za 12 Kč (3 Kč ve zlevněné variantě), která ve vlacích neplatí:

  • Jízdenku zakoupenou ve stanici ČD – tuto jízdenku není třeba označovat, platí v den nákupu od času, který si stanovíte při nákupu
  • Jízdenku zakoupenou v mobilní aplikaci – tuto je nutné v aplikaci aktivovat s dostatečným předstihem, aby v momentě odjezdu vlaku ze stanice/zastávky již byla platná (je potřeba počítat s dvouminutovou ochrannou lhůtou mezi aktivací a začátkem platnosti jízdenky).
  • Jízdenku papírovou z automatu, předprodeje nebo od řidiče autobusu – tuto jízdenku může být potřeba označit (viz dále)

Označení jízdenky

Způsob odbavování v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách:

Vybavenost stanice Postup pro označení jízdenky
S označovačem jízdenek PID (ve schématu vyznačeny černě) Před nástupem označit předem zakoupenou jízdenku v označovači na nástupišti (v prostorách stanice). Na některých stanicích je též možné zakoupit jízdenku v automatu na jízdenky nebo na pokladně ČD (viz vysvětlivky mapy).
Bez označovače, s možností označení jízdenky ve vlaku (ve schématu vyznačeny modře) Neprodleně po nástupu do vlaku označit jízdenku v označovači ve vlaku. V případě absence/poruchy označovače provede náhradní označení vlaková četa.
Bez možnosti označení/zakoupení jízdenky (na mapě vyznačeny červeně) Použití jízdenky PID je možné pouze, je-li již označena dříve na trase (z přestupu).
S možností zakoupení jízdenky na pokladně ČD (na mapě je název stanice podtržen) Lze si zakoupit jízdenku PID na pokladně ČD. Jízdenka se již dále neoznačuje a platí buď ihned, nebo od vámi zvoleného času v den prodeje jízdenky.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné označit jízdenku PID, je cestující povinen opatřit si jízdenku dle tarifu železničního dopravce (platí Smluvní přepravní podmínky železničního dopravce, prodej jízdenek ve vlaku s případnou manipulační přirážkou). Zároveň uvítáme, pokud závadu nahlásíte provoznímu zaměstnanci nebo uvedete do kontaktního formuláře (podnět obratem předáme k nápravě).

Tarifní pásma na železnici