S Pražskou integrovanou dopravou na Říp a do Roudnice nad Labem a s Dopravou Ústeckého kraje do Mělníka

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 16. 11. 2016

Od 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy (PID) zapojí 6 nových autobusových linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka a dojde k rozšíření integrace na železnici. Jízdní doklady PID bude nově možné použít také na některých linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně bude možné nově použít jízdní doklady DÚK na vybraných linkách PID.

Cestujícím se díky tomu zjednoduší cestování v oblasti. Bude možné vyrazit na jednu jízdenku i s přestupy bez ohledu na dopravce, pravidelní cestující uvítají možnost zakoupení výhodných předplatních nebo časových jízdenek. Integrace přináší též lepší návaznosti mezi autobusy a vlaky, on-line informace o provozu a přísnější standardy kvality vozidel a zastávek. To vše přispěje k vyššímu komfortu cestování na Mělnicku a Podřipsku.

3. ledna se v rámci zahájení provozu PID do Roudnice budete moci svézt historickým autobusem Škoda RTO vypraveným na linku 467 a poptat se našich pracovníků na infostánku v Roudnici nad Labem. Více ve zvláštním článku.

Nově integrované obce PID

Nově bude do Pražské integrované dopravy částečně zapojeno město Roudnice nad Labem [tarifní pásmo 7] a následujících 7 obcí: Bechlín [6], Cítov [5], Dolní Beřkovice [5], Horní Počaply [5], Kostomlaty pod Řípem [6], Krabčice [6] a Libkovice pod Řípem [6]. V Horních Beřkovicích, Černoučku, Ledčicích a Nové Vsi bude rozšířena stávající nabídka spojů PID.

Předem zakoupené a označené papírové jízdní doklady PID bude nově možné využít ve vybraných úsecích v Ústeckém kraji. Takto částečně budou do systému PID zapojeny následující obce: Bříza [5], Ctiněves [5], Dobříň [7], Mnetěš [5], Račice [6], Račiněves [6], Straškov [5], Vražkov [5] a Záluží [6]. Opačně na nových linkách PID budou uznávány vybrané jízdní doklady DÚK.

Nové integrované zóny DÚK

DÚK na území Roudnicka a Mělnicka přidalo do svého tarifu nově 10 tarifních zón s nadzónou Mělník: 180 – Mělník, 181 – Dolní Beřkovice, 182 – Cítov, 183 – Veltrusy, 184 – Býkev, 185 – Lužec nad Vltavou, 186 – Vraňany, 187 – Nová Ves, 188 – Jeviněves a 189 – Kralupy nad Vltavou.

Změny linek autobusů a vlaků

V rámci integrace budou zavedeny nové linky PID. Ty, společně s integrovanými linkami DÚK, nahradí současné neintegrované spoje.

Nové autobusové linky PID

464 Mělník – Lužec nad Vltavou – Spomyšl – Jeviněves (– Horní Beřkovice) jízdní řád
466 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou (přečíslovaná linka 455) jízdní řád
467 Mělník – Cítov – Krabčice – Roudnice nad Labem jízdní řád
468 Mělník – Dolní Beřkovice – Cítov – Horní Beřkovice – Černouček jízdní řád
475 Mělník – Dolní Beřkovice – Horní Počaply (– Bechlín) jízdní řád
496 Kralupy nad Vltavou – Veltrusy – Nová Ves – Ledčice jízdní řád

Zrušené autobusové linky

454 Mělník – Jeviněves – Kralupy nad Vltavou (nahrazeno linkami PID 464, 496)
455 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou (přečíslováno na linku PID 466)
155711 Praha – Roudnice nad Labem (částečně nahrazeno linkami PID 496, DÚK 646)
155730 Praha – Roudnice nad Labem – Štětí (částečně nahrazeno linkami PID 496, DÚK 646)
250031 Mělník – Cítov – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 468, DÚK 683)
250033 Mělník – Horní Počaply – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 475, DÚK 635, 672)
250034 Mělník – Horní Počaply – Štětí (nahrazeno linkami PID 475, DÚK 635)
250091 Mělník – Cítov – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 468, DÚK 683)

Změny na železnici

Na železnici dojde k rozšíření integrace. Jízdní doklady PID budou platit na následujících linkách a úsecích.

S4 Praha Masarykovo nádr. – Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Hněvice – Roudnice nad Labem (ze stanice Hněvice jako linka U4)
S42 Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Lužec nad Vltavou (beze změny)
R20 Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Hněvice – Roudnice nad Labem (přečíslovaná linka R4)
U21 Roudnice nad Labem – Kleneč – Vražkov – Straškov – Bříza obec
U22 Vraňany – Horní Beřkovice – Ctiněves – Straškov – Bříza obec

Navazující změny linek DÚK na Podřipsku a Litoměřicku

DÚK přizpůsobilo propojení dopravního systému s PID návaznost dalších linek. K posunům, rozdělení, rušení či zavedení některých spojů dochází na těchto linkách 635, 676, 679, 683, 685 a 711.

Mapa linkového vedení v oblasti

Mapa linkového vedení v oblasti

Detail Mělník

Detail linkového vedení na Mělníku.

 

Jízdní doklady

V nově integrované oblasti budou uznávány jízdní doklady PID i DÚK. Ve vozidlech však lze zakoupit nebo označit vždy jen jízdenku příslušného tarifního systému (na linkách 4xx PID a na linkách 6xx DÚK). Jízdní doklady druhého integrovaného systému lze využít pouze, má-li cestující jízdenku již označenou (při přestupu), nebo má-li předplacenou jízdenku (v papírové podobě). Vzájemně uznávány nebudou průkazy pro bezplatnou přepravu.

Úseky linek DÚK, kde budou uznávány vybrané jízdní doklady PID

Vybrané jízdní doklady PID budou uznávány pouze na následujících linkách DÚK a pouze v uvedených úsecích:

635 Štětí – Horní Počaply – Roudnice nad Labem jízdní řád
646 Roudnice nad Labem – Černouček – Ledčice jízdní řád
672 Roudnice nad Labem – Předonín – Štětí jízdní řád
676 Roudnice nad Labem – Straškov – Horní Beřkovice jízdní řád
683 Roudnice nad Labem – Bechlín – Horní Beřkovice jízdní řád

Úseky linek PID, kde budou uznávány vybrané jízdní doklady DÚK

Papírové jízdní doklady DÚK budou uznávány v celé trase na všech nově zavedených linkách PID: 464, 466, 467, 468, 475, 496.

 

Tarif Pražské integrované dopravy je pásmový a časový. Zastávky na linkách jsou zařazeny do tarifních pásem, cestující potřebuje jízdenku, která platí v dostatečném počtu pásem a po dostatečně dlouhé časové období. Všechny jízdenky jsou přestupní, omezené pouze svou časovou a pásmovou platností. Jízdenky lze zakoupit i u řidiče při nástupu do autobusu. Typické ceny v nových relacích shrnuje také přehledná tabulka.

Předplatné jízdné PID

Pro častější cestování se vyplatí pořízení předplatného jízdného. Cestující si zakoupí předplatné na zvolená pásma, a to buď na 30 dnů, nebo na 90 dnů. Aby bylo možné předplatné uznávat i na uvedených úsecích linek DÚK, je potřeba si je pořídit v papírové formě.

Kde zakoupit předplatné jízdné PID

Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku PID. Tu je možné zařídit na počkání v Praze na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy. S sebou musíte vzít průkaz totožnosti (u dětí rodný list) a pasovou fotografii. Alternativně je možné vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdat v informační kanceláři ČSAD Střední Čechy v Mělníku, odkud jsou tyto žádosti pravidelně sváženy do Prahy.

Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na prodejních místech v metru a v kancelářích ČSAD Střední Čechy v Kralupech nad Vltavou a v Mělníku. Vydávají se též ve vybraných stanicích vlaků, konkrétně: Roudnice nad Labem, Mělník, Hněvice, Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou.

S jízdenkami DÚK můžete přestupovat mezi různými dopravními prostředky dle potřeby. Jízdenky jsou omezené pouze svou časovou a zónovou platností. Jízdenky DÚK lze zakoupit v zelených autobusech DÚK, v pokladnách ČD, regionálních vlacích, informačních kancelářích DÚK a na turistických linkách DÚK včetně lodí.

Další informace o tarifu DÚK jsou k dispozici na webových stránkách www.dopravauk.cz .

Časové jízdenky DÚK

Pro častější cestování se v systému DÚK vyplatí zakoupit časové jízdenky se 7 neb 30denní platností. Cestující si zakoupí časovou jízdenku z výchozí do cílové zóny a tato jízdenka pak platí obousměrně při cestování logickou cestou ve všech zónách a umožňuje i přestupování mezi linkami DÚK a PID na zvolené trase. Aby ale bylo možné časové jízdenky DÚK uznávat i na uvedených úsecích linek PID, je potřeba si je pořídit v papírové formě (nikoliv na bezkontaktní čipové kartě).

Kde zakoupit časové jízdenky DÚK

K zakoupení běžné časové jízdenky DÚK není zapotřebí žádná průkazka. Časová jízdenka se dá koupit přímo u řidičů linek DÚK, v pokladnách ČD a regionálních vlacích na území Ústeckého kraje, v informačních kancelářích dopravců DÚK v Roudnici nad Labem, Štětí, Lovosicích, Litoměřicích a dalších 15 městech kraje i na turistických linkách DÚK včetně lodí.

V současné době v trase Roudnice nad Labem – Mělník jezdí linky soukromých dopravců (ČSAD Střední Čechy a ČSAD Česká Lípa). Každý z dopravců má vlastní tarif, jízdenky se vzájemně neuznávají, nelze je použít ani v návazných spojích a neexistuje způsob pořízení předplatného jízdného. Nově bude tato trasa integrována jako linka PID 467 přes Krabčice, Kostomlaty pod Řípem (rozc.) a Cítov. Jízdenka pro cestu mezi Roudnicí a Mělníkem vyjde na 32 Kč.

Z Horních Počapel a Dolních Beřkovic zajistí spojení do Mělníka linka PID 475. Odjezdy z Horních Počapel budou koordinovány podle příjezdů linky DÚK 635 z Roudnice nad Labem i ze Štětí, aby byl umožněn přestup. Na lince 475 budou uznávány papírové jízdní doklady DÚK zakoupené až do Mělníka, při přestupu z linky 635 tak nebude nutné zakupovat další jízdenku. Obdobně při cestě z Mělníka budou na lince 635 uznávány papírové jízdní doklady PID.

Díky integraci bude navíc možné si při cestě autobusy 467 nebo 475 koupit jízdenku, která bude platit i dále při přestupu na další linky PID. Cena jízdenky závisí na počtu projetých pásem a délce cesty.

Jednoduché bude také pořízení předplatného jízdného. Stačí si pořídit průkazku PID a zakoupit časovou jízdenku na zvolená pásma a časové období. Ta pak platí na všech linkách PID i na vybraných linkách DÚK v zakoupených pásmech. Nebo si zakoupit na zvolené zóny, ve kterých se chci pohybovat, časovou jízdenku DÚK.

Na dané trase např. cestující z Krabčic nemusí řešit, jakým autobusem pojede do Roudnice nad Labem. S časovou jízdenkou DÚK i předplatní jízdenkou PID je jedno, zda pojede linkami zelených autobusů (635, 646), nebo linkou PID (467). Cestující na této lince pouze ukáže svou jízdenku DÚK nebo PID a bude mu umožněna přeprava. Může jezdit střídavě bez ohledu na dopravce a systém. Jet může jednoduše tím spojem, který jede dříve – to dosud nešlo.

Trasu Praha – Roudnice nad Labem dnes obsluhují neintegrované linky provozované různými dopravci. Každý z dopravců má svůj vlastní tarif, jízdenky se vzájemně neuznávají, nelze je použít ani v návazných spojích a neexistuje způsob pořízení předplatného jízdného. Zde dojde ke zrušení dotovaných linek 155711 a 155730, které budou nahrazeny integrací vlakových linek (S4 a R20) a linkami PID 496 a DÚK 646.

Cesta vlakem z Roudnice nad Labem přes Kralupy nad Vltavou a Podbabu na pražské Masarykovo nádraží trvá přibližně 49 minut. Ve stejné trase jede také zastávková linka U4 (z Hněvic dále do Prahy jako linka S4). Po dokončení oprav na hlavním nádraží bude linka R20 přetrasována do stanice Praha hl. n. (přes Podbabu a Holešovice).

Pro cestu z obcí v oblasti Roudnicka bude možné využít linku DÚK 646 do Ledčic, kde bude navazovat linka PID 496 do Kralup nad Vltavou, odkud lze pokračovat vlaky linek S4 a R20 do Prahy. Na lince 496 budou uznávány papírové jízdní doklady DÚK zakoupené až do Kralup, při přestupu z linky 646 tak nebude nutné zakupovat další jízdenku. Obdobně při cestě z Prahy budou na lince 646 uznávány papírové jízdní doklady PID.

Vzhledem k absenci označovačů jízdenek na nádraží v Roudnici nad Labem nejde pro cestu do Prahy použít jednotlivé jízdnenky PID. Je ale možné zakoupit si 24hodinovou celosíťovou jízdenku PID u pokladny na nádraží. Tato jízdenka pak platí jak ve vlaku do Prahy (případně i zpět), tak v pražské MHD.

Nabízí se též možnost pořízení předplatného jízdného PID pro cestování do Prahy nebo Kralup nad Vltavou. Stačí si pouze pořídit průkazku PID a zakoupit papírovou časovou jízdenku dle potřebných pásem. Ta pak platí na všech linkách PID v zakoupených pásmech, včetně vlaků na trase Praha – Kralupy, a je uznávána i na lince DÚK 646.

Kontakty

Máte-li jakékoliv dotazy k tarifu PID, jízdenkám PID nebo linkovému vedení, neváhejte se na nás obrátit. K dispozici jsou následující komunikační kanály:

Pro krátké dotazy je vhodnější využít sociální sítě, pro oficiální podněty pak kontaktní formulář.

Máte-li jakékoliv dotazy k tarifu, jízdenkám nebo linkovému vedení DÚK, neváhejte se dotázat e-mailem na: doprava@kr-ustecky.cz

Věříme, že budete spokojeni.

ROPID a DÚK