Tiskové informace

Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020 a výhled do příštího roku

Rok 2020 znamenal pro systém Pražské integrované dopravy i přes nelehkou situaci s pandemií koronaviru významné rozšíření do Středočeského kraje, posun v informování cestujících i představení nové podoby zastávek a vozidel. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o další významné oblasti ve Středočeském […]

Provoz PID o posledním adventním víkendu a během vánočních a novoročních svátků

Hl. m. Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) o nadcházejícím adventním víkendu 19. a 20. prosince 2020 posílí spoje na tramvajových linkách 8 a 22, navíc bude v provozu také linka 4. O tomto víkendu posílí také autobusovou linku 207. Všechny školní linky […]

Od neděle 13. prosince budou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuty oblasti Berounska, Hořovicka a Rožmitálska

Nově bude zavedeno 27 nových linek PID, 11 stávajících linek bude změněno a zrušeno bude 47 linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude  koordinován dispečinkem PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i […]

Informační stánky k integraci Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020

V neděli 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Organizace ROPID a IDSK vydávají i tentokrát informační brožuru s jízdními řády, mapou a základními informacemi o linkách i jízdném, které budou zdarma k dostání v lokálních infocentrech, na městských a obecních […]

Praha reaguje na uvolňování mimořádných opatření, od dnešního dne prodlouží provoz metra, lanovky na Petřín a posílí noční tramvaje v pátek a v sobotu

Hl. m. Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) reagují na uvolňování mimořádných protiepidemických opatření a nárůst poptávky po cestování ve večerních hodinách, proto s platností od dnešního dne prodlouží provoz metra o hodinu, lanovky na Petřín do 20:00 a zdvojnásobí kapacitu nočních tramvajových […]