Tiskové informace

Nová minibusová linka 243 obslouží Kazín a Dolní Černošice

V pondělí 20. června 2016 vyjede nová minibusová linka 243, která v návaznosti na linku 241 zajistí dopravní obsluhu odlehlejších oblastí městské části Praha – Lipence. Bude tak řešena situace, kdy byla dostupnost veřejné dopravy pro obyvatele Kazína a Dolních Černošic za hranicemi platných standardů pro docházkové […]

Návrhy železničních jízdních řádů na období 2016/2017 pro tratě v rámci PID

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2016/2017 je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2). Upozornění: Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované […]

Trvalé změny v červnu 2016

Trvalé změny PID od 12. 6. 2016

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 12. 6. 2016 dochází k úpravám provozu vybraných příměstských autobusových linek PID a také vlakové linky S54 Hostivice – Středokluky, kde se výrazně změní jízdní řád pro lepší obsluhu místních obcí. Autobusové změny se týkají především Mělnicka. Podrobný soupis změn, včetně […]

akce

Připomínkujte nový web Pražské integrované dopravy

Organizace ROPID spouští 1. června 2016 zkušební provoz nových webových stránek Pražské integrované dopravy. Po dobu zkušebního provozu (cca po dobu jednoho měsíce) poběží zároveň na adrese www.ropid.cz současný web. Podílejte se na podobě nového webu i vy V rámci zkušebního provozu mohou návštěvníci nového webu zaslat […]

Praha připravuje Plán udržitelné mobility, teď začala sbírat podněty od veřejnosti

Lidé mají od dnešního dne možnost ovlivnit, jak přesně by se měla doprava v Praze a okolí změnit. Hlavní město začalo se skupinou odborníků připravovat Plán udržitelné mobility. Ten je klíčovým nástrojem, který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po městě a jeho okolí […]