Pražská integrovaná doprava - Tarif a ceny

Změnit zadané parametry...

O věkové kategorii: Dospělý 18‒60 let

Kategorie Dospělý zahrnuje všechny cestující ve věku od 18 do 60 let, s výjimkou studentů českých škol do 26 let. Dospělí cestující platí vždy plnou cenu jízdného.

Jízdné

Předplatní kupóny pro věkovou kategorii Dospělý pro cestování po Regionu - plnocenné

Platnost 1 pásmo 2 pásma 3 pásma 4 pásma 5 pásem 6 pásem 7 pásem 8 pásem 9 pásem 10 pásem 11 pásem 12 pásem Jak získat Poznámka
1 měsíc 375 575 875 1 150 1 413 1 688 1 950 2 225 2 500 2 775 3 041 3 307 Elektronický záznam v systému PID LítačkaPapírový kupón k průkazce PIDE-shop
3 měsíce 950 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250 6 000 6 750 7 500 8 250 9 000 Elektronický záznam v systému PID LítačkaPapírový kupón k průkazce PIDE-shop
12 měsíců 3 563 5 463 8 313 10 925 13 419 16 031 18 525 21 138 23 750 26 363 28 963 31 563 Elektronický záznam v systému PID LítačkaPapírový kupón k průkazce PIDE-shop

Tyto předplatní kupóny platí ve Vámi zvolených navazujících pásmech PID. Volit lze z pásem 0 - 9. Využití najdou tyto kupóny v příměstských autobusech a vlacích PID (pouze integrované tratě). Je potřeba vlastnit čipovou kartu (pro elektronické jízdné) nebo průkazku PID (pro papírové kupóny). Kupóny jsou nepřenosné. Lze je kombinovat s jednotlivým jízdným nebo s předplatným pro Prahu.
Obecné informace o předplatném jízdném lze získat v samostatném článku.

Odkazy

Do doby, než si zařídíte předplatné (nebo nechcete-li si je pořizovat), můžete použít Jednotlivé jízdné po Regionu.

Pokud chcete cestovat i po Praze, mohlo by vás zajímat Jednotlivé jízdné po Praze a Předplatné jízdné po Praze.

Tarifní průvodce nemusí být vždy úplný a aktuální. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.