Vysvětlení změn

Vážení cestující, při realizaci změn v dopravě obsahují letáky i tiskové zprávy pro média vždy všechny podstatné informace v co nejpřehlednější podobě. Většinou jde o přehled konkrétních opatření, úprav tras linek či jízdních řádů, nezbývá ale prostor na to podrobněji vysvětlit, proč k nějaké změně dochází, jaké má souvislosti, pozitiva i případná rizika. Přestože jsme si vědomi, že v dnešní době stačí k vytvoření názoru na nějaký problém jen titulek článku v novinách či na webu, chceme nabídnout části návštěvníků našich stránek i něco víc než jen stručné faktografické informace. Proto vznikla tato podstránka, která si klade za cíl k vybraným dopravním tématům poskytnout širší odůvodnění.

akce

Rozdělení linky 142 na dvě linky na Velké Ohradě

Jaké byly funkce původní dlouhé linky 142? Linka 142 od roku 2015 plnila dva základní úkoly. Zajišťovala spojení z Velké Ohrady přes Malou Ohradu (dříve Nad Malou Ohradou) k metru Nové Butovice a z Velké Ohrady přes metro Luka a Stodůlky do Řep, na Dědinu a k metru Nádraží […]

akce

Změny autobusových linek v Uhříněvsi a v okolí

Proč dochází ke změnám vedení autobusových linek v Uhříněvsi a v okolí? Základním cílem změny, která byla několik měsíců podrobně projednávána se zástupci všech dotčených městských částí, je posílení autobusového spojení k metru Háje, a to jak v trase přes zastávku Na Blanici, tak v trase přes Nové […]

akce

Úpravy jízdních řádů metra od 29. dubna 2017

Jak probíhala příprava úprav jízdních řádů metra? Úpravy jízdních řádů metra jsou z provozních důvodů časově nejnáročnějšími z těch, které se v rámci PID provádějí. Aktuální úpravy byly připraveny na základě podrobného rozboru dat získaných z komplexního průzkumu metra v listopadu 2015. Celý pracovní den byl pro účely korekcí […]

akce

Přečíslování (zejména nočních) linek PID

Od kterého roku mají noční linky v Praze na počátku číslici 5? Noční linky pražské hromadné dopravy jsou označovány s počáteční číslicí 5 již od roku 1974. V tomto roce byly číslicemi vyššími než 501 označeny noční autobusové linky, v listopadu 1985 se pak přidaly noční tramvaje s čísly 51–58. […]

akce

Zkrácení autobusové linky 184 na Vypich

Proč dochází ke zkrácení autobusové linky 184 na Vypich? Zrušení jedné ze dvou autobusových linek (180, 184 – dříve 174) v Patočkově ulici bylo obsahem dokumentace k prodloužení linky metra A do Nemocnice Motol již od roku 2007. Mělo k němu dojít automaticky ke dni otevření nového úseku […]

12